Arbejdsområder

Mette Klingsten Advokatfirma yder bistand inden for alle aspekter af dansk individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret. Vores mangeårige erfaring med private virksomheder og selvejende institutioner omsættes til konkret rådgivning, hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret, praktisk anvendelig rådgivning. Her kan du læse mere om vores forskellige arbejdsområder.

Ansættelsesretlige straffesager

Ansættelsesretlige straffesager


Vi bistår virksomheder, som er i klemme med strafferetlige bestemmelser indenfor bl.a. arbejdsmiljøloven, ferieloven, udlændingeloven, whistleblowerloven, luftfartsloven og databeskyttelsesloven/ databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

I samarbejde med virksomheden fastlægger vi de kriterier, der får medarbejderne til at fokusere på virksomhedens vigtigste indsatsområder, og som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere baseret på juridiske, økonomiske og skattemæssige overvejelser.

Læs mere

Vi hjælper virksomhederne med alt fra aflønning af ledende medarbejdere til opdatering og reguleringsmæssig compliance af medarbejderkontrakter.

Læs mere
Grænseoverskridende ansættelser

Corporate Immigration


Vi yder bistand ved udstationering af medarbejdere og rådgiver om arbejds- og opholdstilladelser for medarbejdere, der skal arbejde i Danmark.

Læs mere
Databeskyttelse

Databeskyttelse


Mette Klingsten Advokatfirma har udarbejdet en databeskyttelsespakke med fokus på virksomhedens behandling af medarbejderdata.

Læs mere
Ferieloven

Ferieloven


Skiftet fra den tidligere ferielov til den nye ferielov er, set fra et HR samt administrativt perspektiv, et markant og komplekst. Vi kan bistå med at informere medarbejdere, levere de nødvendige nødvendige dokumenter og rådgive om de praktiske forhold i forbindelse med ændringen.

Læs mere
International Mobility

International Mobility


Vi yder  bistand ved ind- og udstationering af medarbejdere med behørig hensyntagen til social sikring og skat.

Læs mere
Internationale ansættelser

Internationale ansættelser


Vi rådgiver om danske virksomheders internationale ansættelser. Vi har erfaring med flere lande herunder især UK samt Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Italien, Spanien, Irland, USA, Singapore, Taiwan, Vietnam, UAE og Saudi Arabien.

Læs mere

Vi bistår med stiftelse af kapitalselskaber (ApS, A/S og P/S) både ved nystiftelser (kontant eller apportindskud) og i forbindelse med f.eks. anpartsombytning eller virksomhedsomdannelse.

Læs mere