Bestyrelse og direktion

Vi yder

  • rådgivning om bestyrelsesmedlemmers og direktørers rettigheder, pligter og ansvar
  • rådgivning om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser i private og offentlige virksomheder, herunder tilrettelæggelse af valgprocedure og gennemførelse af valg
  • bistand i forbindelse med forståelse og implementering af selskabslovens regler om ”det underrepræsenterede køn”
  • bistand i forbindelse med udarbejdelse af måltal og politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen