HR-jura i museer og andre kulturinstitutioner

Museumsudredningen fra 2011 belyser de rammebetingelser og grundlæggende præmisser, der skal være opfyldt, for at museumsvæsenet kan udvikle sig optimalt i fremtiden. Museumsudredningen indeholdt også en række anbefalinger til museerne. Det blev anbefalet, at udvalgte landsdækkende opgaver koncentreredes på færre museer. Der er siden gennemført en række fusioner og sammenlægninger af museer.

Det blev også anbefalet, at der sker en fortsat professionalisering af museernes ledelser og herunder, at museerne følger Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner.

Museumsledelsen skal i alle tilfælde sørge for at sikre og prioritere en professionalisering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Det kan være en vanskelig opgave, også fordi medarbejderne i museer varetager meget forskelligartede opgaver, fra videnskabelige opgaver, og projektopgaver i forbindelse i udvikling af udstillinger, til omvisninger (piloter) og salg i museumsbutikker og caféer.

Vi har udviklet et HR-koncept, der kan understøtte museumsledelsen på operationelt, taktisk og strategisk niveau.