Mette Klingsten Advokatfirma ønsker glædelig jul

Mette Klingsten

Årets afslutning nærmer sig, og hos Mette Klingsten Advokatfirma vil vi gerne benytte lejligheden til at takke klienter, samarbejdspartnere og venner for et godt og begivenhedsrigt år samt ønske en glædelig jul og et godt 2019.

Firmaet har været igennem en god udvikling i året der gået. Vi har været begunstiget af mange spændende sager og har haft stor glæde af samarbejdet med eksisterende klienter og samarbejdspartnere. Vi har også fået etableret gode nye relationer, som vi ser frem til at fortsætte i det nye år.

Vi oplever en fortsat stigende internationalisering på det arbejds- og ansættelsesretlige område. Mange virksomheder rekrutterer udenlandske medarbejdere, har lokalt ansatte medarbejdere i andre lande eller udstationerer medarbejdere for en kortere eller længere periode. Den fortsat stigende internationalisering skaber behov for rådgivning, der går på tværs af landegrænser, og det stiller krav til advokatbranchen. Vi sætter i den forbindelse stor pris på vores internationale netværk, herunder de øvrige medlemmer af ELLint, der er en sammenslutning af advokatfirmaer i Europa – og nu også Kina – der alle har specialiseret sig i arbejds- og ansættelsesret.

I 2018 og har vi haft den store glæde at kunne byde velkommen til tre nye medarbejdere; advokatfuldmægtig Sidsel Devantier, juridisk konsulent Victoria Armstrong og Ellen Bremholm, der er vores nye bogholder og office manager.

Vi fortsætter vores specialekoncept inden for ansættelses- og arbejdsret i det nye år. Hovedparten af sagerne vedrører stadig bistand til danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med ansættelses- og arbejdsret, samt retsområder, der har en naturlig tilknytning hertil. I 2018 har især den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven været genstand for meget opmærksomhed, og det har været en spændende proces at være med til at klæde virksomhederne på til de nye krav i forordningen og bistå med håndteringen af de første sager, der er opstået efter forordningens og lovens ikrafttræden.

Ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver os også anledning til at fortsætte og skærpe vores fokus på IT-løsninger i 2019. Vi ser frem til at arbejde videre på IT-løsninger, der gør det nemmere at håndtere de databeskyttelsesretlige krav, og som samtidig smidiggør udvekslingen af oplysninger, herunder også mellem os selv og vores klienter og samarbejdspartnere.

Der har været nok at glæde sig over i året, der snart er gået, og der er meget at se frem i det nye år.

Glædelig jul og rigtig godt nytår.

Mette Klingsten Advokatfirma