Mette Klingsten afholder to kurser for JUC i foråret 2017

Mads Bernstorn

Virksomhedsoverdragelser og medarbejdere

Tirsdag d. 16. maj 2017, kl. 09:30 – 16:00 afholder Mette Klingsten kursus om virksomhedsoverdragelser og medarbejdere.

Kurset giver en opdateret gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven og de udfordringer og faldgruber, som man ofte støder på, og inddrager den nyeste praksis på området. Kurset vil også indeholde en workshop, hvor deltagerne kan bruge deres viden i praksis.

Læs hele kursusbeskrivelsen og tilmeld dig på dette link.

Opsigelse og sygdom

Onsdag d. 31. maj 2017, kl. 09:30 – 13:00 afholder Mette Klingsten kursus om opsigelse og sygdom.

På kurset gives en opdateret gennemgang af de udfordringer og faldgruber, man som arbejdsgiver kan støde på i forbindelse med opsigelse af en medarbejder under sygdom, herunder inddragelse af den nyeste praksis på området.

Læs hele kursusbeskrivelsen og tilmeld dig på dette link.