Nyheder

Højesteret har den 13. juni 2017 afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder påstod godtgørelse for svie og smerte som følge af en arbejdsmæssig belastning. 

Sagen
Medarbejderen, der i en periode var blevet pålagt ekstra arbejdsopgaver, overarbejde og et højere arbejdstempo, blev sygemeldt i 2011. Medarbejderen havde arbejdet mere…

Læs mere

Mandag den 15. maj 2017 kl. 14:00 – 17:00 holder Mette Klingsten og Payday “Gå-hjem seminar” om aktuelle HR emner
På seminaret vil der blive gået i dybden med nogle af de spørgsmål, vi ofte bliver mødt af i dagligdagen fra vores kunder og klienter. Programmet indeholder følgende punkter:

Opdatering om efterløn…

Læs mere

En håndboldklub har for nylig luftet sin frustration over, at klubben måtte undvære tre spillere på grund af graviditet kort efter indgåelsen af deres kontrakter. Men hvad er prisen for en graviditet egentlig?

For mange mindre og mellemstore virksomheder kan det være en driftsmæssig og økonomisk belastning, når flere…

Læs mere

Interessen for spørgsmålet om fastsatte aldersgrænser er stigende, og der opleves et stigende antal sager om, hvorvidt der kan sættes aldersgrænser som betingelse for at få et job.

EU-Domstolen har i en afgørelse fra 15. november 2016 i sagen Gorka Salaberria Sorondo v Academia Vasca de Policía y Emergencias…

Læs mere

Virksomhedsoverdragelser og medarbejdere

Tirsdag d. 16. maj 2017, kl. 09:30 – 16:00 afholder Mette Klingsten kursus om virksomhedsoverdragelser og medarbejdere.

Kurset giver en opdateret gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven og de udfordringer og faldgruber, som man ofte støder på, og inddrager den nyeste praksis på området. Kurset vil også indeholde en workshop, hvor deltagerne…

Læs mere

Payday og Mette Klingsten Advokatfirma holder “gå hjem møde” om sygdom og opsigelse den 12. januar 2017 kl. 14.30.

Kurset finder sted i Brønnums Hus, August Bournonvilles Passage 1 (Kgs. Nytorv), 1055 København K og koster 250 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Læs mere og tilmeld dig på www.pdworkday.com ….

Læs mere
Mette Klingsten

Flirt på arbejdspladsen

Hvor går grænsen mellem flirt på arbejdspladsen og sexchikane. Den 24. november 2016 kunne man på P1 høre om flirt på arbejdspladsen. Er det et gode eller er det chikane?

Et smil fra en kollega hen bordet eller en lummer bemærkning kan måske gøre den grå arbejdsdag lidt mere…

Læs mere

Østre Landsret har fastslået, at speciallægeundersøgelser ligesom almindelige lægebesøg kan betragtes som lovligt forfald, forudsat at det ikke er muligt for medarbejderne at lægge besøget uden for arbejdstiden.

Medarbejderen, der var vikaransat kontorassistent, skulle have en kikkertundersøgelse en uge efter hun startede i et vikariat og skulle i den…

Læs mere

På hvilket tidspunkt skal det vurderes om en opsigelse er i strid med diskriminationslovgivningen – Højesterets dom af 25. oktober 2016

Højesteret har allerede i 2002 fastslået, at vurderingen af en opsigelses saglighed efter funktionærlovens § 2b alene skal ske ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet.

I den pågældende sag blev…

Læs mere