Cecilie Dreiø Juridisk Assistent

Cecilie bistår kontorets jurister med generel juridisk sagsbehandling, som bl.a. indebærer rådgivning ved ansættelsesretlige spørgsmål, herunder rådgivning i forbindelse med opsigelser, ansættelser mv.

Cecilie bistår endvidere med udarbejdelse af processkrifter og andre ekspeditioner i forbindelse med kontorets retssager.