Hayel Celik-Graversen Advokatfuldmægtig
UDDANNELSE
  • Master i Skat – enkeltkurser, 2016
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2011
  • Yeditepe University Law Faculty Istanbul, 2009
UNDERVISNING

– Underviser i skatteret på Københavns Erhvervsakademi Nord, 2014
– Underviser i dansk udlændingeret hos EY European Tax Center, Stockholm, 2014

MEDLEMSKABER

– Medlem af ELLint
– Medlem af Ansættelsesadvokater

SPROG
  • Dansk
  • Engelsk
  • Tyrkisk
  • Spansk
  • Fransk
KONTAKT
  • Mobil    +45 31 44 01 05
  • E-mail   hcg@mklaw.dk
DOWNLOAD CV vCard

Hayel Celik-Graversen er specialiseret inden for international arbejds- og ansættelsesret samt international personbeskatning.

Hayel Celik-Graversen er specialiseret inden for internationale ansættelser og har siden 2011 beskæftiget sig med internationale skatte- og ansættelsesretlige forhold og forretningsimmigration og har særlig erfaring med at yde professionel juridisk og compliancemæssig rådgivning til C20-virksomhederne i Danmark og deres udenlandske filialer.

Hayel yder rådgivning med fokus på personbeskatning, for eksempel i forbindelse med ind- og udstationeringer, dobbeltdomicil, til- og fraflytning fra Danmark og global mobility samt de hertil beslægtede retsområder, for eksempel dobbeltbeskatning, forskerskatteordningen, international social sikring og ansættelseskontrakter. Endvidere beskæftiger Hayel sig med ansættelsesretten, HR-jura, implementering af mobility processer og politikker, udarbejdelse af trepartsaftaler, særloven, klausuler, afskedigelsessager, og whistleblowerordninger, ligesom hun har succes med opholds- og arbejdstilladelser og erfaring med skatteproces og bindende svar, herunder behandling af klagesager i Landsskatteretten.

Hayel kommer med 10 års erfaring fra advokat- og konsulentbranchen og som inhouse jurist. Hayel har blandt andet arbejdet med menneskerettigheder og udlændingeret i Justitsministeriet, ligesom hun siden 2006 har ydet juridisk rådgivning til selskaber i retailbranchen inden for generel erhvervsret og HR-jura og har bistået med ledelsesrådgivning og forretningsudvikling og nærer en stor interesse for at specialisere sig videre inden for konflikthåndtering og forhandlingsteknik.