Hayel Celik-Graversen

Hayel Celik-Graversen Advokatfuldmægtig
UDDANNELSE
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2011
  • Yeditepe University Law Faculty Istanbul 2009
SPROG
  • Dansk
  • Engelsk
  • Tyrkisk
  • Spansk
  • Fransk
KONTAKT
  • Mobil    +45 3144 0105
  • E-mail   jas@mklaw.dk

Hayel Celik-Graversen er specialiseret inden for international arbejds- og ansættelsesret samt international personbeskatning.

Hayel Celik-Graversen er specialiseret inden for international arbejds- og ansættelsesret samt internationale skatteretlige forhold. Hun har siden 2011 ydet juridisk rådgivning inden for dette specialområde, herunder til internationale koncerner.

Hayel yder rådgivning med fokus på personbeskatning, for eksempel i forbindelse med ind- og udstationeringer, dobbeltdomicil, til- og fraflytning fra Danmark  samt hermed beslægtede områder, for eksempel dobbeltbeskatning, forskerskatteordningen og international social sikring. Hayel har også erfaring med skatteproces, herunder behandling af klagesager i Landsskatteretten.

Endvidere beskæftiger Hayel sig med andre personalejuridiske forhold, implementering af mobility processer og politikker. Hayel rådgiver også om opholds- og arbejdstilladelser i forbindelse med ansættelser.