Mette Bjørndal

Mette Bjørndal Advokat
Født
 • 1. juni 1979
Uddannelse m.v.
 • Cand.jur. Københavns Universitet 2007
 • Udenrigsministeriet
 • Advokat 2011
Undervisning
 • Kurser i ansættelsesret for Roskilde Advokatforening
 • Undervisning for iværksættere i ansættelsesret og selskabsret
Sprog
 • Dansk
 • Engelsk
Kerneområder
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Selskabsret
 • Retssager
Medlemskaber
 • Medlem af AnsættelsesAdvokater
Bestyrelsesposter

Medlem af bestyrelsen

 • L.A. Rings Venner
Netværk og Internationale relationer
 • Omfattende netværk gennem mange år og kontakt med udenlandske advokater
 • Bred kontaktflade til erhvervslivet
Kontakt
 • Telefon +45 6915 3804
 • Mobil    +45 3144 0104
 • E-mail   meb@mklaw.dk

Mette Bjørndal rådgiver særligt inden for ansættelsesret og selskabsret.

 

På det ansættelsesretlige område har Mette omfattende erfaring med rådgivning af både medarbejdere og arbejdsgivere omkring funktionær- og overenskomstforhold.

 

Mette rådgiver i forbindelse med kontraktsindgåelse og i opsigelses- og bortvisningssituationer, herunder også vedrørende særligt beskyttede medarbejdere.

 

Mette forhandler fratrædelsesaftaler. Derudover yder hun rådgivning i øvrige ansættelsesretlige anliggender, herunder ved ferieanliggender, væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet og varsling heraf, arbejdsgivers konkurs, håndtering af medarbejderes kort- eller langvarige sygefravær, rådgivning om indgåelse og overtrædelse af kunde- og konkurrenceklausuler, bistand i forbindelse med overtrædelse af overtrædelse af  loyalitetspligt og markedsføringslovens regler.

 

På det selskabsretlige områder rådgiver Mette i forbindelse med opstart, omstruktureringer (fusion, spaltning, aktie-og anpartsombytning), bistår ved vedtægtsændringer, omdannelser, kapitalændringer og de nødvendige  løbende registreringer hos Erhvervsstyrelsen. Mette rådgiver endvidere i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

 

Mette rådgiver herudover omkring kapitalejeres samarbejde og udarbejder ejeraftaler.