Sidsel Devantier

Sidsel Devantier Advokatfuldmægtig
UDDANNELSE
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet
  • Ba.jur. fra Københavns Universitet
SPROG
  • Dansk
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
kontakt
  • Telefon +45 6915 3805
  • Mobil    +45 3144 0105
  • E-mail   sde@mklaw.dk

Sidsel Devantier beskæftiger sig med alle områder inden for arbejds- og ansættelsesretten. Sidsel har særligt interesse for og erfaring med diskriminations- og ligestillingsretten. Sidsel har bistået med rådgivning om diskriminationssager samt håndtering af retssager inden for området.

 

Sidsel har bistået i sager om offentlige ansættelsesforhold og har særlig erfaring med ansættelsesretlige tvister på det kommunale arbejdsmarked. Sidsel har erfaring med arbejdsprocesret, og har bistået under procesførelse ved de almindelige domstole og i det fagretlige system.

 

Sidsel har endvidere bistået ved diverse juridiske problemstillinger, herunder i sager om arbejdsmiljø, arbejdsskader, opsigelser og bortvisninger.

 

Sidsel beskæftiger sig endvidere med generel ansættelsesretlig rådgivning af både danske og udenlandske virksomheder.