Mette Klingsten

Advokat (H)

Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og har lang erfaring indenfor arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde.

Mette rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter af individuel og kollektiv ansættelsesret.

Mette har omfattende erfaring med medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel individuelle som kollektive afskedigelser. Mette har gennem årene rådgivet virksomheder om grænseoverskridende ansættelser og bistår i samarbejde med sit internationale netværk i sager om internationale ansættelsesretlige forhold.

Mette er en erfaren advokat, der gennem årene har bistået klienter fra ind- og udland med erhvervsretlig rådgivning samt rets- og voldgiftssager inden for sit specialeområde.

Mette bistår bestyrelser og direktører i forbindelse med ansættelser og afskedigelser samt spørgsmål om vederlæggelse, pligter og rettigheder, konkurrenceforhold mv.

Mette rådgiver om incentiveordninger og kontant- og aktiebaseret aflønning, herunder udarbejdelse af warrantprogrammer, bonusaftaler og vederlagspolitikker.

 

Bestyrelsesposter

Formand for bestyrelsen

· Momentum Consulting A/S

· Fynposium

· Tidligere bestyrelsesformand for Copenhagen Phil (udpeget af kulturministeren)

Bestyrelsesmedlem

Medlem i bestyrelsen

· Frederiksberg Festspil

·Tidligere bestyrelsesmedlem i Det Kongelige Teater (udpeget af kulturministeren)

 

Netværk og internationale relationer

· Omfattende netværk og kontakt med mange europæiske og oversøiske advokater

· Medlem af International Bar Association (IBA) og European Employment Lawyers Association (EELA)

· Medlem af bestyrelsen for Nordiske Juristmøder

· Deltidslektor ved Københavns Universitet og gæsteforelæser på Copenhagen Business School (CBS)

· Medstifter af Employment Lawyers og medlem af bestyrelsen i den første periode efter foreningens stiftelse

· Medlem af VL-10

· Medlem af erhvervs- og sportsnetværkene Running 26

Uddannelse mv.

Cand.jur. Aarhus Universitet, 1994 · Advokat, 1997 · Voldgiftsdommeruddannelsen, 2007 · Møderet for Højesteret, 2009

Undervisning

Ekstern lektor i individuel arbejdsret på Københavns Universitet (deltid) · Kurser for Danske Advokater og DJØF

Sprog

Dansk · Engelsk · De skandinaviske sprog

Kerneområder

Arbejds- og ansættelsesret · Retssager · Bestyrelsesarbejde

Medlemsskaber

Medlem af International Bar Association (IBA) · Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA) · Medlem af VL-10 · Medlem af ELLint

Hædersbevisninger

Modtager af H.G. Carlsen prisen 2011 · Optaget i KRAKs blå bog 2010 · Årets Underviser Jura 2005

Udgivelser

Forfatter til · Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse (2016) Medforfatter til · Ligningsloven med kommentarer (2000)· Funktionærret (4. udgave 2011)· Personalehåndbogen – Jura og HR (1. udgave 2010)· Lov om kollektive afskedigelser (2. udgave 2014)· Erhvervsstrafferetten (2015)

Kontakt

+45 31 44 01 00 · mk@mklaw.dk

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)