Mette Klingsten Advokat (H)
UDDANNELSE MV.:
 • Cand.jur. Aarhus Universitet, 1994
 • Advokat, 1997
 • Voldgiftsdommeruddannelsen, 2007
 • Møderet for Højesteret, 2009
UNDERVISNING
 • Ekstern lektor i individuel arbejdsret på Københavns Universitet (deltid)
 • Kurser for Danske Advokater og DJØF
SPROG
 • Dansk
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
KERNEOMRAOER
 • Arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde
MEDLEMSKABER
 • Medlem af International Bar Association (IBA)
 • Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Medlem af VL-10
 • Medlem af ELLint
HÆDERSBEVISNINGER
 • Modtager af H.G. Carlsen prisen 2011
 • Optaget i KRAKs blå bog 2010
 • Årets Underviser Jura 2005
UDGIVELSER Forfatter til
 • Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse (2016)
Medforfatter til
 • Ligningsloven med kommentarer (2000)
 • Funktionærret (4. udgave 2011)
 • Personalehåndbogen – Jura og HR (1. udgave 2010)
 • Lov om kollektive afskedigelser (2. udgave 2014)
 • Erhvervsstrafferetten (2015)
Kontakt
 • Mobil    +45 31 44 01 00
 • E-mail   mk@mklaw.dk
Download CV vCard

Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og er specialiseret inden for ansættelses- og arbejdsret.

Mette rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter af individuel og kollektiv ansættelsesret.

Mette har omfattende erfaring med medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel individuelle som kollektive afskedigelser. Mette har gennem årene rådgivet virksomheder om grænseoverskridende ansættelser og bistår i samarbejde med sit internationale netværk i sager om internationale ansættelsesretlige forhold.

Mette er en erfaren advokat, der gennem årene har bistået klienter fra ind- og udland med erhvervsretlig rådgivning samt rets- og voldgiftssager inden for sit specialeområde.

Mette bistår bestyrelser og direktører i forbindelse med ansættelser og afskedigelser samt spørgsmål om vederlæggelse, pligter og rettigheder, konkurrenceforhold mv.

Mette rådgiver om incentiveordninger og kontant- og aktiebaseret aflønning, herunder udarbejdelse af warrantprogrammer, bonusaftaler og vederlagspolitikker.