Mette Klingsten

Mette Klingsten Advokat (H)
UDDANNELSE MV.:
 • Cand.jur. Aarhus Universitet 1994
 • Advokat 1997
 • Voldgiftsdommeruddannelsen (2007)
 • Møderet for Højesteret (2009)
UNDERVISNING
 • Ekstern lektor i individuel arbejdsret på Københavns Universitet (deltid)
 • Kurser for Danske Advokater og DJØF
SPROG
 • Dansk
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
KERNEOMRAOER
 • Arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde
MEDLEMSKABER
 • Medlem af International Bar Association (IBA)
 • Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Medlem af VL-10
HÆDERSBEVISNINGER
 • Modtager af H.G. Carlsen prisen 2011
 • Optaget i KRAKs blå bog 2010
 • Årets Underviser Jura 2005
UDGIVELSER Forfatter til
 • Ansrettelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse (2016)
Medforfatter til
 • Ligningsloven med kommentarer (2000)
 • Funktionærret (4. udgave 2011)
 • Personalehåndbogen – Jura og HR (1. udgave 2010)
 • Lov om kollektive afskedigelser (2. udgave 2014)
 • Erhvervsstrafferetten (2015)
Kontakt
 • Mobil    +45 3144 0100
 • E-mail   mk@mklaw.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesposter

Formand for bestyrelsen       

 

 • Copenhagen Phil (udpeget af kulturministeren)
 • LandsdelsOrkesterForeningen
 • Momentum Consulting A/S

 

Medlem af bestyrelsen

 

 • Det Kongelige Teater

 

Kulturengagement

 

 • Copenhagen Phil: er et symfoniorkester, der består af knap 70 musikere og en administration med musikchef Uffe Savary. Copenhagen Phil fungerer som landsdelsorkester på Sjælland og er ”husorkester” hos Tivoli om sommeren under navnet Tivolis Symfoniorkester. Medlem af bestyrelsen siden 2007 og blev udpeget som formand for bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2014. Sammen med orkesterets musikchef har Mette været med til at sætte fokus på, hvad erhvervslivet kan lære af den klassiske musik. Bestyrelsesarbejdet i Copenhagen Phil er inspirerende, og det stiller store krav til forandringsparatheden.

 

 • LandsdelOrkesterForeningen: De 5 landsdelsorkestre Copenhagen Phil, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester og Aarhus Symfoniorkester har etableret LandsdelsOrkester-Foreningen. Foreningen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de 5 landsdelsorkestre i Danmark. Formand for LandsdelsOrkesterForeningen siden 2014.

 

 • Det Kongelige Teater: Udpeget som medlem af bestyrelsen af kulturministeren med virkning fra 1. januar 2016. Det Kongelige Teater består af Gamle Scene på Kgs. Nytorv, Operaen på Holmen og Skuespilhuset for enden af Nyhavn. Det Kongelige Teater består af fire kunstarter – skuespil, opera, ballet og Det Kongelige Kapel. De fire kunstarter har samme overordnede ledelse.

 

Netværk og internationale relationer

 

 • Omfattende netværk gennem mange år og kontakt med mange udenlandske advokater
 • Medlemskab af International Bar Association (IBA) og European Employment Lawyers Association(EELA)
 • Medlem af bestyrelsen i Nordiske Juristmøder. Dette har givet en række gode relationer til jurister i de fem nordiske lande både ved domstolene, anklagemyndigheden, universiteterne og central administrationen
 • Ekstern lektor ved Københavns Universitet og gæsteunderviser på Copenhagen Business School
 • Medstifter af Ansættelsesadvokater og bestyrelsesmedlem i den første periode efter stiftelsen af foreningen
 • Bred kontaktflade til erhvervslivet og medlem af VL-10. Deltagelse i erhvervs og sportsnetværkene Running 26 og Peloton