Mette Klingsten Advokatfirma hjælper dig med at navigere i arbejds- og ansættelsesrettens kompleksitet
Vi ved, at den bedste rådgivning kommer af tæt samarbejde – derfor opbygger vi langvarige relationer
Med vores mangeårige ekspertise får du det fundament, der sikrer, at du kan fokusere på at lede dine medarbejdere uden juridiske udfordringer

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2020/2021

Regeringen præsenterede den 6. oktober 2020 lovprogrammet for folketingsåret 2020/2021. Inden for beskæftigelsesområdet omfatter lovprogrammet blandt andet ændring af lov om social pension, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om arbejdsmiljø, der har til formål at indføre regler til forbedret beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Direktører og ejerledere: håndtering af feriepenge i overgangsåret

Lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, har i overgangsåret 1. september 2019 til den 31. august 2020 opsparet feriemidler, der senest den 31. december 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler af arbejdsgiverne. Det er imidlertid kun lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, som skal have indberettet feriemidler, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på det lønmodtagerbegreb, der anvendes i denne forbindelse.