Mette Klingsten Advokatfirma hjælper dig med at navigere i arbejds- og ansættelsesrettens kompleksitet
Vi ved, at den bedste rådgivning kommer af tæt samarbejde – derfor opbygger vi langvarige relationer
Landegrænser er ikke en hindring – Vi faciliterer internationale ansættelser
Med vores mangeårige ekspertise får du det fundament, der sikrer, at du kan fokusere på at lede dine medarbejdere uden juridiske udfordringer

Paneldebat om aldersdiskrimination

Mette Klingsten deltager i Ældre Sagens paneldebat om aldersdiskrimination, særligt i forbindelse med forskelsbehandlingsloven. Arrangementet finder sted i Ældre Sagens lokaler onsdag den 2. november 2022 kl. 15.30-17.30
Udover Mette Klingsten deltager Professor Bjarke Oxlund, cand.psych., aut., ph.d.-stipendiat Anette Tybjerg-Jeppesen, Sekretariatsleder i SAGA Naima Y. og radiovært og forfatter Monica Krog-Meyer.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Læs mere på linket herunder.

Aldersdiskrimination på ledelsesniveau

FN har udnævnt 2021-2030 til Årtiet for Sund Aldring og har startet et globalt samarbejde, som har til formål at forbedre livet for ældre mennesker, deres familier og de samfund, de le-ver i, i lyset af, at den globale befolkning bliver ældre og ældre. Juridisk er aldersdiskrimination defineret som en ufordelagtig forskelsbehandling på baggrund af alder, uanset om man er ung eller gammel – og det er et emne, der er under stadig udvikling.

WhistleSafe - virksomhedens interne whistleblowerordning

WhistleSafe er Mette Klingsten Advokatfirmas whistleblowerløsning, som med udgangspunkt i et højt it-sikkerhedsniveau og mangeårig erfaring med den juridiske behandling af indberetninger vedrørende blandt andet seksuel chikane, anden grov chikane, bedrageri og underslæb, sikrer fortrolighed, beskyttelse af personoplysninger og en grundig og effektiv screening og behandling af indberetninger.

Sexchikane – endnu en tankevækkende afgørelse

Sager om sexchikane kan påvirke arbejdsmiljøet og arbejdsgiverens omdømme og der er også en risiko for, at arbejdsgiveren kommer til at betale godtgørelse eller erstatning til den medarbejder, der er blevet udsat for sexchikane. Sexchikane kan derfor have store konsekvenser.