Mette Klingsten Advokatfirma hjælper dig med at navigere i arbejds- og ansættelsesrettens kompleksitet
Vi ved, at den bedste rådgivning kommer af tæt samarbejde – derfor opbygger vi langvarige relationer
Med vores mangeårige ekspertise får du det fundament, der sikrer, at du kan fokusere på at lede dine medarbejdere uden juridiske udfordringer

Forslag til ny whistleblowerlov

Justitsministeriet sendte den 24. februar 2021 udkast til forslag om en implementeringslov i høring og der er frist til den 24. marts 2021 til at komme med bemærkninger til lovforslaget. Lovforslaget forventes 1. behandlet i første halvdel af april 2021. Reglerne er en konsekvens af en række skandaler om svindel og chikane, hvor whistleblowere har spillet en afgørende rolle.

Varsling af ferie

Ved ferieplanlægningen skal arbejdsgiveren så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder skal arbejdsgiveren – under hensyn til virksomhedens drift – om muligt imødekomme medarbejdernes ønske on at kunne holde hovedferien i skolesommerferien, hvis medarbejderen har børn. Det er dog i sidste ende arbejdsgiveren der bestemmer, hvornår ferien skal holdes, hvis parterne ikke bliver enige.