Nyheder

Mette Klingsten

Er du klar til persondataforordningen?

Den 25. oktober blev der fremsat forslag til en supplerende dansk databeskyttelseslov. Lovforslaget er på dagsorden til 2. behandling 15. maj 2018 og 3. behandling den 17. maj 2018 og sambehandles med forslag til lov om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Formålet med lovforslaget er at supplere reglerne…

Læs mere

Om os

Mette Klingsten Advokatfirma ligger i historiske omgivelser på Kgs. Nytorv i hjertet af København, med Det Kongelige Teater og Charlottenborg som nærmeste naboer.

Mette Klingsten Advokatfirma er specialiseret inden for ansættelses- og arbejdsret. Vi består endvidere med persondata og immigration i forbindelse med ansættelsesforhold. Vi repræsenterer primært arbejdsgivere…

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet: Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager ikke blev tilbudt en ledig stilling, fordi han nægtede at give virksomheden en kopi af sit pas. Men kan det være på kant med persondataloven?  

Hvis en virksomhed beskæftiger medarbejdere uden arbejdstilladelse, kan virksomheden blive pålagt bøder og…

Læs mere
Mette Klingsten og Mads Bernstorn

Hvad er sexchikane og hvad er flirt på arbejdspladsen?

Det 74-årige filmikon Catherine Deneuve har sammen med omkring 100 andre kvinder fra det franske kulturliv advaret om, hvad de ser som en »heksejagt« på mænd.

Den franske skuespillerinde har fået både den franske regering og en gruppe yngre feminister på nakken, efter at hun har beskyldt #metoo-bevægelsen for…

Læs mere

Vi har fået en del spørgsmål om muligheden for at fradrage omkostninger, der er afholdt til advokat i forbindelse med sager om betaling af løn eller andre krav mod arbejdsgiveren.

Landsskatteretten tog i 2001 (SKM2001.473.LSR) stilling til, hvornår en lønmodtager kan fradrage afholdte udgifter til advokatbistand. Forud for sagen…

Læs mere

Højesteret har for nylig afsagt to domme, hvor spørgsmålet var, om der forelå handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgivere må ikke opsige medarbejdere, hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er især spørgsmål…

Læs mere

En medarbejder fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder. Godtgørelsen er ikke en kompensation for et økonomisk tab, men en godtgørelse for den særlige arbejdsbelastning, som overskridelsen af 48-timers grænsen indebærer.

Det følger af…

Læs mere