Nyheder

I flere af EU’s medlemslande er de første afgørelser om overtrædelse af databeskyttelsesforordningen nu blevet truffet, og de nationale datatilsyn har med afgørelserne givet en indikation af bødeniveauet. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 83, kan overtrædelse af databeskyttelsesforordningens bestemmelser sanktioneres med bøder på op til 20 mio. euro,…

Læs mere

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:30 afholder , et webinar om den nye ferielov. Webinaret henvender sig til både HR og Økonomi/Finans.

Vi kommer ind på

baggrunden for den nye ferielov
overgang til samtidighedsferie
indefrysning feriepenge
indbetaling til nyoprettet feriefond
udbetaling til (fratrådte)medarbejdere ved opnåelse af pensionsalder mv.

Læs mere

Årets afslutning nærmer sig, og hos Mette Klingsten Advokatfirma vil vi gerne benytte lejligheden til at takke klienter, samarbejdspartnere og venner for et godt og begivenhedsrigt år samt ønske en glædelig jul og et godt 2019.

Firmaet har været igennem en god udvikling i året der gået. Vi har…

Læs mere
Mette Klingsten, Sidsel Devantier og Mads Bernstorn

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Før den nye ferielov træder i kraft gælder en overgangsordning fra 1. januar 2019 til 31. august 2020. Der er flere nye tiltag i den nye ferielov, herunder introduktionen af samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at medarbejdere optjener og afholder…

Læs mere

Folketinget åbnede som vanligt den første tirsdag i oktober, og i den forbindelse er lovprogrammet på Beskæftigelsesministeriets område blevet fremlagt. Herunder kan du læse om de lovforslag, som private arbejdsgivere umiddelbart kan blive mest berørt af, og som regeringen vil fremsætte i det nye folketingsår.

 

Ændring af lov…

Læs mere
Mette Klingsten

Er du klar til persondataforordningen?

Den 25. oktober blev der fremsat forslag til en supplerende dansk databeskyttelseslov. Lovforslaget er på dagsorden til 2. behandling 15. maj 2018 og 3. behandling den 17. maj 2018 og sambehandles med forslag til lov om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Formålet med lovforslaget er at supplere reglerne…

Læs mere

Om os

Mette Klingsten Advokatfirma ligger i historiske omgivelser på Kgs. Nytorv i hjertet af København, med Det Kongelige Teater og Charlottenborg som nærmeste naboer.

Mette Klingsten Advokatfirma er specialiseret inden for ansættelses- og arbejdsret. Vi består endvidere med persondata og immigration i forbindelse med ansættelsesforhold. Vi repræsenterer primært arbejdsgivere…

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet: Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager ikke blev tilbudt en ledig stilling, fordi han nægtede at give virksomheden en kopi af sit pas. Men kan det være på kant med persondataloven?  

Hvis en virksomhed beskæftiger medarbejdere uden arbejdstilladelse, kan virksomheden blive pålagt bøder og…

Læs mere