Artikel

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.

 

Ændringen af barselsloven gælder for forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, hvor mindst et af børnene fødes den 1. maj 2024 eller senere. Reglerne kommer derved til at erstatte de nuværende regler for trillinge- og firlingeforældre.

De 26 ugers ekstra orlov fordeles således, at hver forældre har ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, hvilket skal afholdes inden for 12 måneder efter fødslen. Dette er en ændring af de nuværende regler gældende for trillinge- og firlingeforældre, idet der ikke længere er valgfrihed i forhold til hvilken forældre der afholder orloven ligesom perioden hvor orloven med barselsdagpenge kan afholdes er blevet forkortet fra 18 til 12 måneder.

De 13 ekstra ugers orloven med barselsdagpenge kan ikke overdrages mellem retlige forældre. I LGBT+ familier, er der dog mulighed for at en retlig forælder helt eller delvist kan overdrage de ekstra 13 ugers orlov til en social forælder. En social forælder er en person, som har en forældrelignende relation til et barn, uden retligt at være forælder til barnet, f.eks. en partner til et barns forælder. En soloforælder får ret til 13 ugers ekstra orlov og samtidig mulighed for at søge om 13 ugers ekstra orlov til brug for et bestemt angivet nærtstående familiemedlem eller en social forælder.

Virksomheder bliver ikke forpligtet til at betale løn i den ekstra orlovsperiode, medmindre der er givet ret hertil i en barselspolitik, kollektiv overenskomst, personalehåndbog eller lignende.

 

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma, hvis du har spørgsmål om barselsloven, eller hvis du ønsker en ny eller revideret barselspolitik, der lever op til reglerne i barselsloven og ligebehandlingsloven.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)