Artikel

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.

 

Ændringen af barselsloven gælder for forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, hvor mindst et af børnene fødes den 1. maj 2024 eller senere. Reglerne kommer derved til at erstatte de nuværende regler for trillinge- og firlingeforældre.

De 26 ugers ekstra orlov fordeles således, at hver forældre har ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, hvilket skal afholdes inden for 12 måneder efter fødslen. Dette er en ændring af de nuværende regler gældende for trillinge- og firlingeforældre, idet der ikke længere er valgfrihed i forhold til hvilken forældre der afholder orloven ligesom perioden hvor orloven med barselsdagpenge kan afholdes er blevet forkortet fra 18 til 12 måneder.

De 13 ekstra ugers orloven med barselsdagpenge kan ikke overdrages mellem retlige forældre. I LGBT+ familier, er der dog mulighed for at en retlig forælder helt eller delvist kan overdrage de ekstra 13 ugers orlov til en social forælder. En social forælder er en person, som har en forældrelignende relation til et barn, uden retligt at være forælder til barnet, f.eks. en partner til et barns forælder. En soloforælder får ret til 13 ugers ekstra orlov og samtidig mulighed for at søge om 13 ugers ekstra orlov til brug for et bestemt angivet nærtstående familiemedlem eller en social forælder.

Virksomheder bliver ikke forpligtet til at betale løn i den ekstra orlovsperiode, medmindre der er givet ret hertil i en barselspolitik, kollektiv overenskomst, personalehåndbog eller lignende.

 

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma, hvis du har spørgsmål om barselsloven, eller hvis du ønsker en ny eller revideret barselspolitik, der lever op til reglerne i barselsloven og ligebehandlingsloven.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)