Artikel

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.

 

Cyberkriminelle truer danske virksomheders IT-systemer, og små- og mellemstore virksomheder kan i særdeleshed være sårbare overfor cyberangreb. I 2021 oplevede mere end hver fjerde virksomhed (28%) i SMV-segmentet en såkaldt IT-sikkerhedshændelse, og Center for Cybersikkerhed vurderer, at cyberkriminalitetstruslen mod Danmark er ”meget høj”.

Med fremkomsten af AI og øget digitalisering, må man forvente at denne trussel potentielt vil vokse sig endnu større, og derfor har Digitaliseringstyrelsen åbnet mulighed for, at danske virksomheder kan tilmelde sig en gratis varslingstjeneste, som kan advare om digitale sårbarheder.

Tjenesten varsler de tilmeldte virksomheder om de hyppigst forekommende digitale sårbarheder i de mest almindelige softwaresystemer for derigennem at minimere risikoen for potentielle cyberangreb.

Varslerne tilsendes de tilmeldte virksomheder i en ugentlig mail, og kan fås i enten en uddybet og mere teknisk version til større virksomheder der arbejder med egen IT-sikkerhed, eller i en enklere og mere simpel version til mindre virksomheder, der har outsourcet deres IT-sikkerhed. Varslingstjenesten kan således være et værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at skærpe sin sikkerhed.

 

Det nye EU-direktiv NIS2 skærper de EU-retlige krav til IT-sikkerhed, og indfører mulighed for fratagelse af ledelsesfunktioner, i tilfælde hvor ledelsen ikke varetager deres ansvar som definereret i direktivet. Det øgede fokus på ledelsesansvar i direktivet understreger vigtigheden af, at virksomhederne i højere grad prioriterer cybersikkerhed og forebyggelse af potentielle IT-angreb end hidtil.

I analysen ”Digital sikkerhed i danske SMV’er” fra Digitaliseringsstyrelsen fremgår, at 40% af de registrerede SMV’er har et ”lavt digitalt sikkerhedsniveau”, og således er i større risiko for at blive udsat for cyberangreb.

Ifølge rapporten er tendensen klar; jo mindre en virksomhed, des lavere digital sikkerhed. Særligt de små virksomheder vil således kunne få gavn af den nye varslingstjeneste, idet den kan bidrage til at forebygge eventuelle cyberangreb uden ekstra omkostninger for virksomheden.

 

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)