Bistand ved individuelle og kollektive afskedigelser

Vi bistår virksomheder i usædvanlige situationer som eksempelvis kollektive afskedigelser og andre omstruktureringer. Vi sikrer, at juraen er i orden, og at opsigelsen sker med respekt for individet og virksomhedens værdier.

Vi yder bistand ved individuelle opsigelser, herunder

 • beregning af udgifter i forbindelse med opsigelsen
 • undersøgelse af om opsigelse kan undgås og medarbejderen omplaceres
 • udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til sikring af, at der ikke sker fejl i forhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og virksomhedens personalepolitikker og værdier
 • sikring af at opsigelsen sker med respekt for individet
 • forhold i forbindelse med it og fuldmagt
 • planlægning af kommunikationen i virksomheden

Vi yder også bistand i forbindelse med kollektive afskedigelser. Vi har lang erfaring med tilrettelæggelse af forhandlingsforløb, der tilsikrer, at processen sker smidigt og efter reglerne og med repsekt for medarbejderne. Vores bistand omfatter blandt andet

 • tilrettelæggelse af kollektive afskedigelser
 • udarbejdelse af materiale til brug for information og forhandling
 • fastlæggelse af udvælgelseskriterier
 • overvejelser vedrørende gennemførelse af forhandlinger og indgåelser af rammeaftaler
 • dialog med de faglige organisationer
 • overholdelse af regler vedrørende inddragelse af beskæftigelsesråd
 • gennemførelse af de individuelle opsigelser
 • tilrettelæggelse af informationsprocedure i forhold til de tilbageværende medarbejdere m.v.