Kollektive overenskomster og samarbejdsaftaler

Vi yder bistand til kollektive arbejdsret og kollektive overenskomster.

Den danske model er en del af den nordiske aftalemodel, der anvendes i de skandinaviske lande.

Den danske model kendetegnes ved, at rammerne for løn- og ansættelsesvilkår i høj grad skabes ved forhandling mellems fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne.

Vi har et indgående kendskab til kollektive arbejdsret og kollektive overenskomster blandt andet gennem vores arbejde for private virksomheder og andre organisationer, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Vi har bistået arbejdsgivere, der er blevet mødt med overenskomstkrav eller i forbindelse med forhandling af overenskomster og lokalaftaler på virksomheder. Vi har endvidere bistået i forbindelse med sager ved faglig voldgift, i arbejdsretten og hos forligsmanden. Sagerne har ofte drejet sig om spørgsmål om fortolkning af kollektive overenskomster og bodskrav i forbindelse med påståede brud på overenskomsterne.

Vi bistår endvidere lønmodtagerorganisationer og pensionskasser, når de skal agere ansættelsesretligt i forhold til egne medarbejdere. Læs mere herom nedenfor under “lønmodtagerorganisationer og pensionskasser som arbejdsgivere”.

Andre arbejdsområder

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)