Databeskyttelse

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og til den tid skal virksomhederne derfor være klar til at leve op til de nye krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. Fælles for de fleste virksomheder er, at de behandler og videregiver en række oplysninger om virksomhedens medarbejdere, herunder også oplysninger om ansøgere og fratrådte medarbejdere.

Mette Klingsten Advokatfirma har udarbejdet en databeskyttelsespakke med fokus på virksomhedens behandling af medarbejderdata. Databeskyttelsespakken består af skabeloner, tjeklister, politikker, instrukser m.v., der kan anvendes fra rekrutteringsfasen og til ansættelsesforholdet er ophørt.

Mette Klingsten Advokatfirma bistår herudover virksomheder med løbende rådgivning om databeskyttelse.

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma for mere information.