Den eksterne HR-afdeling

Mange mindre og mellemstore virksomheder har ikke en stor HR-afdeling. Derfor kan der være behov for en ekstern juridisk ressource, som kan rådgive og sparre med virksomhedens HR-medarbejdere.

Vi kan blandt andet yde bistand i forbindelse med

  • udarbejdelse og ajourføring af personalejuridiske dokumenter
  • løbende rådgivning
  • opdatering i forhold til lovgivning og praksis
  • erfaringsudveksling med HR

Vi tilbyder at give virksomhedens personalejuridiske dokumenter et eftersyn hvert kvartal og afholder derudover 2 årlige webinarer eller fysiske kurser samt 4 årlige e-learningsmoduler.

Der er mulighed for at samle ydelserne i en abonnementsordning.

Læs mere om ydelserne i brochuren.