Forhandling af vilkår ved ansættelse og fratrædelse

Vi udarbejder kontrakter til ledende medarbejdere og direktion (direktørkontrakter) og forhandler vilkårene i forbindelse hermed.

Ved et ansættelsesforholds afslutning forhandler vi med direktion og ledende medarbejdere om fratrædelsesvilkår og udarbejder dokumenter i forbindelse hermed.