Konkurrence- og kundeklausuler samt loyalitetspligt under og efter ansættelsens ophør

Vi bistår med

  • udarbejdelse af aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler, vurdering af eksisterende klausuler samt regelsættet omkring betaling for og bortfald af klausuler
  • rådgivning om loyalitetspligt
  • rådgivning om medarbejdernes anvendelse af sociale medier, LinkedIn, e-mail og it-politikker i forhold til medarbejderne
  • rådgivning om medarbejdernes og virksomhedens forpligtelser i henhold til markedsføringsloven i forbindelse med jobskifte og etablering af virksomhed