Stiftelse og registrering af selskaber

Vi bistår med stiftelse af kapitalselskaber (ApS, A/S og P/S) både ved nystiftelser (kontant eller apportindskud) og ved anpartsombytning eller virksomhedsomdannelse.

Vores bistand består i:

  • Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter
  • Evt. gennemgang af vurderingsberetning
  • Registrering af selskabet i Erhvervsstyrelsen
  • Registrering af momsforhold
  • Registrering af ejeroplysninger i Ejerregistret
  • Udarbejdelse af ejerbog
  • Oprettelse af bankkonto