Konfliktløsning og retssager af ansættelsesretlig karakter

Vi rådgiver arbejdsgivere og ledende medarbejdere, så konflikter forebygges, men vi bistår også, når en tvist først er opstået.

Vi fører sager ved de almindelige domstole, arbejds-retssager i Arbejdsretten, privat og faglig voldgift og bistår ved sager, der skal for Tvistighedsnævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Herudover gennemfører vi advokatundersøgelser, f.eks. i forbindelse med mulige uregelmæssigheder, misbrug af økonomiske midler, tilsidesættelse af antikorruptionsregler og chikane samt iværksætter de relevante tiltag, som besluttes i konsekvens af konklusionerne.

Andre arbejdsområder

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)