Bestyrelse og ledelse

Rådgivning vedrørende forholdet mellem bestyrelsen og ledelsen, herunder udarbejdelse af bestyrelseskontrakter

Vi tilbyder en række services, herunder rådgivning om bestyrelsesmedlemmer, vejledning om Chief Executive Officers’ rettigheder, pligter og ansvar samt bistand ved valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser i både private og offentlige virksomheder.

Dette inkluderer organisering af valgproceduren og håndtering af relaterede praktiske forhold. Derudover yder vi support i forståelsen og implementeringen af den danske selskabslov vedrørende ‘det underrepræsenterede køn.’

Vi kan også hjælpe med at udarbejde politikker med henblik på at øge repræsentationen af det underrepræsenterede køn og bidrage til udarbejdelsen af udtalelsen i årsrapporten vedrørende mål og politikker vedrørende kønsmangfoldighed.”

Andre arbejdsområder

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)