Rets- og voldgiftssager

Konflikthåndtering kan være en svær opgave, ofte involverende modsatrettede synspunkter og følelser. Vi tilbyder en erfaren og sensitiv tilgang, som bringer det, situationen kræver, som en del af mæglingssager, voldgiftssager og lignende.

Vi bistår i retssager ved de almindelige domstole, herunder byretterne, landsretterne og Højesteret. Vi har erfaring med sager i Arbejdsretten, Lærlingenes Tvistenævn og Ligebehandlingsnævnet. Vi behandler også voldgiftssager, når vi håndterer sager for klienter og som udpeget dommer.

Vi yder bistand i konfliktløsning, herunder ansættelsesretlige sager ved de almindelige domstole, arbejdsretlige sager i Arbejdsretten, tvister afgjort ved industriel voldgift eller privat voldgift samt procedurer til Voldgiftsnævnet.

Derudover foretager vi også juridiske undersøgelser, f.eks. i forbindelse med mulige uregelmæssigheder, misbrug af midler, overtrædelse af anti-korruptionsregler og chikane samt implementering af de relevante foranstaltninger besluttet som følge af fundene.

Andre arbejdsområder

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)