Lønmodtagerorganisationer og pensionskasser som arbejdsgivere

Mange lønmodtagerorganisationer, medlemsejede pensionskasser og lignende er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation. Når ledelsen skal udøve sin arbejdsgiverfunktion, kan der derfor være brug for ekstern rådgivning.

Vi kan blandt andet yde bistand i forbindelse med

  • individuelle opsigelser
  • større omstruktureringer
  • forhandling og fortolkning af overenskomster
  • ajourføring af personalejuridiske dokumenter