Direktørkontrakter

Kontrakter for ledende medarbejdere og direktører

Forhandling og udarbejdelse af vilkår og betingelser, når virksomheden er ved at ansætte ledende medarbejdere og direktører. Vi har lang erfaring med forhandling af tjenesteaftaler, kortfristede bonusaftaler og langsigtede incitamentsordninger baseret på aktier og aktieoptioner. Vi bistår i forbindelse med fastsættelse af vilkår og betingelser, når afskedigelse af ledende medarbejdere og direktører er nødvendig. Vi bistår i udarbejdelsen af fratrædelsesaftaler, herunder under hensyntagen til behovet for loyalitetsforpligtelser og kommunikation herunder (med behørig hensyntagen til børsregler).

Assistance fra erfarne rådgivere med forhandling og udarbejdelse af vilkår og betingelser (inklusive incitamentsordninger) i forbindelse med rekruttering af ledende medarbejdere og direktører, samt ved fratræden af sådanne personer fra virksomheden.

Vi udarbejder kontrakter for ledende medarbejdere og medlemmer af ledelsen (inklusive tjenestekontrakter og CEO/COO-aftaler) og forhandler betingelserne i den forbindelse.

Ved afslutning af et ansættelsesforhold forhandler vi fratrædelsesbetingelserne med ledelsen og de ledende medarbejdere og udarbejder de nødvendige dokumenter.

Andre arbejdsområder

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)