Ansættelsesretlige straffesager

Vi bistår virksomheder, som er i klemme med strafferetlige bestemmelser indenfor bl.a. arbejdsmiljøloven, ferieloven, udlændingeloven, whistleblowerloven, luftfartsloven og databeskyttelsesloven/databeskyttelsesforordningen.

Vi hjælper, allerede fra politiet går ind i sagen hele vejen til straffesagen.