Barsel og andre former for orlov

Medarbejdere har både rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. Dette skal arbejdsgiveren være opmærksom på, samtidig med at reglerne om ligebehandling og refusion af løn under barsel, samt hvad der i øvrigt følger af lovgivningen og kollektive overenskomster, skal iagttages.

Vi yder bistand og rådgivning til arbejdsgivere, så der er styr på rettigheder og pligter, og så tvister undgås.