Barsel og andre former for orlov

Vi yder bistand og rådgivning til arbejdsgivere, så der er styr på rettigheder og pligter, og så tvister undgås.

Medarbejdere har både rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. Dette skal arbejdsgiveren være opmærksom på, samtidig med at reglerne om ligebehandling og refusion af løn under barsel, samt hvad der i øvrigt følger af lovgivningen og kollektive overenskomster, skal iagttages.

Vi yder bistand og rådgivning til arbejdsgivere, så der er styr på rettigheder og pligter, og så tvister undgås.

Andre arbejdsområder

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)