Covid-19: Udvidelse af hjælpepakker

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakkerne i forbindelse med Covid-19. Justeringerne består blandt andet i:

  • Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned til og med d. 8. juli, ligesom mulighederne for at få kompensation udvides.
  • Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned til og med d. 8. juli, ligesom kompensationsgraden øges. Herudover etableres en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.
  • Indbetalt moms kan udbetales som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder.
  • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

Regeringen og Folketingets partier er herudover enige om, at det skal undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.

Endelig vil regeringen og arbejdsmarkedets parter indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.

Læs mere om udvidelsen af hjælpepakkerne via linket her.