Artikel

Ferie i forbindelse med forårets helligdage

Mange medarbejdere ønsker at holde ferie i forbindelse med forårets helligdage, f.eks. hen over påsken. Det kan også være, at din virksomhed har et ønske om at varsle ferie. Der er i den forbindelse nogle ting, du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.

 

Optjeningsprincippet

Ferieloven er baseret på et optjeningsprincip. Det vil sige, at medarbejderne kun kan afholde ferie, som allerede er optjent. Du kan som arbejdsgiver dog godt varsle ferien, selvom den endnu ikke er optjent. Det er således tilstrækkeligt, at ferien forventes optjent, før den skal afholdes. Dog kan ferie tidligst afholdes måneden efter, at den er optjent.

 

Mulighed for forskudsferie

Såfremt medarbejderen ikke har optjent nok feriedage på afholdelsestidspunktet, er der mulighed for at indgå en aftale om betalt ferie på forskud. Forskudsferie modregnes herefter i de feriedage, der optjenes efterfølgende.

 

Medarbejderne har krav på tre ugers sammenhængende sommerferie

Hovedferieperioden ligger fra den 1. maj – 30. september. I denne periode har alle medarbejdere ret til at holde 3 ugers sammenhængende hovedferie.

Hovedferien kan kun varsles, hvis de tre ferieuger er optjent, når ferien skal afholdes. Afholdelse af hovedferien i september kan desuden kun ske efter aftale med medarbejderen.

Eftersom ferie tidligst kan afholdes måneden efter, at den er optjent, skal man være opmærksom på, at der først er optjent 25 feriedage ved udgangen af august måned.

Derfor skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, hvor mange feriedage du i løbet af foråret accepterer efter medarbejderens ønske, eller du som arbejdsgiver selv varsler, da du skal sikre, at der er nok feriedage tilbage til afholdelse af hovedferien.

 

Varslingsfrist

Hovedferien skal varsles med mindst tre måneders varsel. For restferie gælder der mindst én måneds varsel.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)