Ferietillægget 1. maj 2020 skrumper

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har hidtil modtaget et lovbestemt ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn, når et nyt ferieår er begyndt den 1. maj. Ferietillægget er en kompensation til medarbejdere, der holder ferie med løn, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse på 12,5%.

Den 1. maj 2020 vil medarbejdere, der holder ferie med løn, som hidtil modtage et ferietillæg på 1%, men beløbet der kommer til udbetaling, bliver lidt mindre end sædvanligt. Årsagen er den overgangsordning, som er fastsat i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og som løber frem til den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.

Når ferietillægget tidligere er kommet til udbetaling, har det været beregnet som 1% af den ferieberettigede løn, der var optjent i det forudgående kalenderår – også kaldet optjeningsåret.  Overgangsordningen indebærer, at medarbejderne ikke har optjent ferie i hele kalenderåret 2019, men kun i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Optjeningsperioden er således reduceret fra 12 til 8 måneder. Det betyder også, at ferietillægget, der kommer til udbetaling den 1. maj 2020 reduceres tilsvarende, da det kun skal beregnes på grundlag af den ferieberettigede løn for perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Medarbejderne bliver dog ikke snydt for ferietillæg. Som led i overgangsordningen bliver der for de resterende måneder af 2019 og frem til 31. august 2020 indbetalt feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn, og ferietillægget på 1% er indeholdt i heri.

Medarbejderne kan få udbetalt den indefrosne feriegodtgørelse, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen.