Medarbejderne kan få udbetalt den indefrosne feriegodtgørelse, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen.