Artikel

Har din virksomhed en opdateret rygepolitik?

Rygeloven giver medarbejdere og andre, der færdes og opholder sig indendørs på arbejdspladser, skoler, uddannelsessteder, offentlige institutioner og restauranter et retskrav på ikke at blive udsat for passiv rygning.

Det er i henhold til rygeloven forbudt at ryge på både private og offentlige arbejdspladser. Loven er fra 2007, men giver stadig anledning til tvivl og tvister.

Der er krav om, at den enkelte virksomhed udarbejder en rygepolitik for arbejdspladsen.

Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle medarbejdere, eksempelvis i en personalehåndbog, men skiltning kan også være en nyttig formidlingsform. De fleste virksomheder har inkorporeret rygepolitikken som en del af virksomhedens almindelige personalehåndbog. Håndbogen kan enten være en mappe eller en bog, eller på firmaets intranet. Nogle personalepolitikker er slet ikke skrevet ned, men er blot en del af den almindelige kultur på virksomheden, og er kendt af medarbejderne. Dette er imidlertid ikke nok til at opfylde kravene i rygeloven.

Det er krav, at rygepolitikken indeholder oplysning om, om der må ryges på virksomheden, og i bekræftende fald en beskrivelse af, hvor der må ryges. Indendørs kan det eksempelvis være i særlige rygekabiner.

Rygeloven regulerer ikke udendørs rygning og forbyder dermed ikke rygning udenfor. Arbejdspladsen kan dog vælge at indføre et rygeforbud på virksomhedens matrikel. Arbejdsgiveren kan også bestemme, at medarbejdere, der skal ryge, skal ”stemple ud”, så rygning kun foregår i selvbetalte pauser.

Konsekvenserne af en overtrædelse af reglerne skal tydeligt fremgå af den skriftlige rygepolitik. Det kan være konsekvenser i form af advarsel, opsigelse eller i særlige tilfælde bortvisning.

Konsekvenserne skal ses i lyset af, at virksomheden kan blive pålagt en bøde, hvis der ryges på arbejdspladsen i strid med rygeloven. Bødens størrelse afhænger af, om der er tale om en førstegangsovertrædelse, eller om det er sket flere gange.

Østre Landsret afsagde tidligere på året dom i en sag, hvor en medarbejder med 30 års anciennitet blev bortvist efter at have overtrådt virksomhedens rygepolitik to gange. Medarbejderen havde tidligere modtaget en advarsel for at ryge uden for det tilladte rygeområde. Herefter ændrede virksomheden rygepolitikken, så en overtrædelse af reglerne ville føre til bortvisning.

Medarbejderen mente bortvisningen var uberettiget ud fra den betragtning, at han havde været i virksomheden mere end 30 år, og at han ikke var blevet orienteret om den skærpede rygepolitik.

Landsretten kom frem til at bortvisningen var berettiget. Virksomheden havde indført rygepolitikken for at overholde gældende regler for fødevareproduktion, og virksomheden kunne potentielt miste kunder, hvis rygepolitikken blev overtrådt. Sagen viser, at medarbejderes lange anciennitet ikke tillægges vægt, når der sker overtrædelse af en klar og tilgængelig personalepolitik, hvor konsekvenserne for overtrædelse af reglerne fremgår klart og tydeligt.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)