Artikel

Har du opdateret dine ansættelsesretlige dokumenter?

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft. Som følge af lovændringen skal ansættelsesretlige dokumenter, der udarbejdes efter den 1. juli 2017 opdateres.

Før den 1. juli 2017 var reglerne om god markedsføringsskik reguleret af markedsføringslovens § 1, mens forbuddet mod uretmæssig brug af erhvervshemmeligheder var reguleret af lovens § 19. Dette er nu ændret med den nye markedsføringslov.

Den tidligere markedsføringslovs § 1 er videreført i lovens § 3, stk. 1, mens den tidligere markedsføringslovs § 19 er videreført som § 23 i den nye lov. Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring af reglerne, men ikke desto mindre er det vigtigt at huske at opdatere sine paradigmer for ansættelsesaftaler, opsigelser, bortvisninger, fratrædelsesaftaler mv. med den korrekte henvisning til lovbestemmelserne.

Det er alene ansættelsesretlige dokumenter der udarbejdes efter lovens ikrafttræden, der skal henvise til de nye bestemmelser i markedsføringsloven, og det er således ikke nødvendigt at tilrette dokumenter, der blev udarbejdet inden den 1. juli 2017.

Virksomhedernes standarddokumenter bør gennemgås med henblik på at sikre, at der foretages de korrekte lovhenvisninger. Da reglerne i markedsføringsloven ikke har ændret indhold, behøver virksomhederne ikke at lave tillæg til allerede ansatte medarbejderes kontrakter mv. Det anbefales, at virksomheden ændrer i templates og nye ansættelseskontrakter og personalepolitikker etc., således at det er de relevante nye paragrafnumre, der henvises til.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)