Artikel

Har du opdateret dine ansættelsesretlige dokumenter?

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft. Som følge af lovændringen skal ansættelsesretlige dokumenter, der udarbejdes efter den 1. juli 2017 opdateres.

Før den 1. juli 2017 var reglerne om god markedsføringsskik reguleret af markedsføringslovens § 1, mens forbuddet mod uretmæssig brug af erhvervshemmeligheder var reguleret af lovens § 19. Dette er nu ændret med den nye markedsføringslov.

Den tidligere markedsføringslovs § 1 er videreført i lovens § 3, stk. 1, mens den tidligere markedsføringslovs § 19 er videreført som § 23 i den nye lov. Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring af reglerne, men ikke desto mindre er det vigtigt at huske at opdatere sine paradigmer for ansættelsesaftaler, opsigelser, bortvisninger, fratrædelsesaftaler mv. med den korrekte henvisning til lovbestemmelserne.

Det er alene ansættelsesretlige dokumenter der udarbejdes efter lovens ikrafttræden, der skal henvise til de nye bestemmelser i markedsføringsloven, og det er således ikke nødvendigt at tilrette dokumenter, der blev udarbejdet inden den 1. juli 2017.

Virksomhedernes standarddokumenter bør gennemgås med henblik på at sikre, at der foretages de korrekte lovhenvisninger. Da reglerne i markedsføringsloven ikke har ændret indhold, behøver virksomhederne ikke at lave tillæg til allerede ansatte medarbejderes kontrakter mv. Det anbefales, at virksomheden ændrer i templates og nye ansættelseskontrakter og personalepolitikker etc., således at det er de relevante nye paragrafnumre, der henvises til.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)