Artikel

Kursus om fremtidens HR-afdeling

Mette Klingsten, Camilla Kampmann og Mads Bernstorn afholder kursus om fremtidens HR-afdeling for JUC.

Kurset om fremtidens HR-afdeling har fokus på optimering af HR-afdelingens arbejdsgange ved hjælp af ny teknologi med øje for implementering af persondataforordningen i forbindelse med personaleadministrationen. Formålet med kurset er at koble en effektiv personaleadministration sammen med persondataforordningens krav og optimere processerne i HR-afdelingen.

Emner er bl.a.:

• Persondataforordningen – hvilke krav til databehandling skal HR-afdelingen overholde?

• Samspillet mellem den praktiske håndtering af persondataforordningen og en generel effektivisering af HR-afdelingens arbejdsgange, herunder:

• Privacy by design – håndtering af personlige data

• Alternativer til samtykke

• Fordele ved anonymisering af medarbejderdata

• Håndteringen af e-mails

• Instrukser til virksomhedens medarbejdere om brug af persondata

• Adgang og sletning af data – herunder anvendelse af datanøgler

• Apps til HR-afdelingen

• Intelligent dokumenthåndtering (Contract Express)

Formål

Du får viden om mulighederne for at optimere HR-afdelingens arbejdsgange samtidig med, at det sikres, at virksomheden overholder kravene til persondataforordningen, ligesom du får praktiske bud på, hvordan persondataforordningen bliver en løftestang for intelligent, IT-baseret HR-administration.

Kurset finder sted den 20. november 2017 fra kl. 9.30 til 16.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. Læs mere og tilmeld dig kurset via dette link.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)