Kursus om fremtidens HR-afdeling

Mette Klingsten, Camilla Kampmann og Mads Bernstorn afholder kursus om fremtidens HR-afdeling for JUC.

Kurset om fremtidens HR-afdeling har fokus på optimering af HR-afdelingens arbejdsgange ved hjælp af ny teknologi med øje for implementering af persondataforordningen i forbindelse med personaleadministrationen. Formålet med kurset er at koble en effektiv personaleadministration sammen med persondataforordningens krav og optimere processerne i HR-afdelingen.

Emner er bl.a.:

• Persondataforordningen – hvilke krav til databehandling skal HR-afdelingen overholde?

• Samspillet mellem den praktiske håndtering af persondataforordningen og en generel effektivisering af HR-afdelingens arbejdsgange, herunder:

• Privacy by design – håndtering af personlige data

• Alternativer til samtykke

• Fordele ved anonymisering af medarbejderdata

• Håndteringen af e-mails

• Instrukser til virksomhedens medarbejdere om brug af persondata

• Adgang og sletning af data – herunder anvendelse af datanøgler

• Apps til HR-afdelingen

• Intelligent dokumenthåndtering (Contract Express)

Formål

Du får viden om mulighederne for at optimere HR-afdelingens arbejdsgange samtidig med, at det sikres, at virksomheden overholder kravene til persondataforordningen, ligesom du får praktiske bud på, hvordan persondataforordningen bliver en løftestang for intelligent, IT-baseret HR-administration.

Kurset finder sted den 20. november 2017 fra kl. 9.30 til 16.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. Læs mere og tilmeld dig kurset via dette link.