Ny lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19

Folketinget har den 2. april vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19. Loven giver mulighed for, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Med den nye lov er der givet mulighed for, at arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen – eller at arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale – at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelsen af ferie er betinget af, at væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19gør udskydelsen nødvendig.

Loven er et midlertidigt initiativ som følge af covid-19, og gælder derfor kun ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Det vil sige, at ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, kan udskydes til afholdelse i det forkortede fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, og at ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår, kan udskydes til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dvs. fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Arbejdsgiveren skal i henhold til lovens § 3, stk. 2 erstatte en medarbejders eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen.

Hensigten med den nye lov er at sikre fleksibilitet og den nødvendige arbejdskapacitet under coronavirus-krisen, idet der inden for visse brancher opleves mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller på grund af særlige opgaver i forbindelse med covid-19.

For de virksomheder, som i den nuværende situation oplever ordrenedgang og lignende, vil en fravigelse af ferielovens sædvanlige varslingsregler være en mere praktisk løsning, end en udskydelse af ferie. Der er adgang til at fravige det sædvanlige varsel på en måned ved restferie, når der er tale om ”særlige omstændigheder”. Dette fremgår af ferielovens § 15, stk. 2. Sådanne ”særlige omstændigheder” kan eksempelvis være et drastisk fald i ordrer som følge af covid-19.

Den nye lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 regulerer ikke, hvordan den udskudte ferie skal holdes. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at den udskudte ferie vil skulle holdes efter de regler, som gælder for ansættelsesforholdet.

Loven kan læses i sin helhed via linket her.