Artikel

Nye Coronatiltag for virksomheder og deres medarbejdere

I forbindelse med Covid-19 smitten stiger i samfundet, bliver der gennemført nye tiltag for virksomheder og deres medarbejdere. En ny lov bliver hastebehandlet i Folketinget, som giver arbejdsgivere ret til at kræve coronapas og test af deres medarbejdere. Endvidere får virksomheder mulighed for at kunne modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Ny lov vil give arbejdsgivere ret til at kræve coronapas og test af medarbejdere

Beskæftigelsesministeren har den 18. november fremsat et forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas samt coronatest. Lovforslaget bliver hastebehandlet, og forventes at træde i kraft fredag den 26. november 2021.

Med lovforslaget vil arbejdsgivere have en klar lovhjemmel til at pålægge medarbejdere at forevise coronapas, så længe COVID-19 bliver anset som en samfundskritisk sygdom. Hertil bliver reglerne om at give arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejderen af blive teste for COVID-19 samt vise resultatet herfor, genindført.

Når COVID-19 ikke længere bliver anset som værende en samfundskritisk sygdom, så vil loven ikke længere finde anvendelse. Det vil dog inden for rammerne af ledelsesretten være muligt for en virksomhed at fremsætte et pålæg om forevisning af coronapas.

Et pålæg om coronatest skal tjene et konkret formål og være proportionalt, ligesom det ikke må være til unødig ulempe for medarbejderen. Lovforslaget lægger op til, at det som udgangspunkt ikke vil være sagligt at pålægge en vaccineret medarbejder at blive testet for covid-19, da vaccinerede medarbejdere er bedre beskyttet mod covid-19 og er mindre smittefarlige.

En medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller et pålæg om test, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, fx en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse/bortvisning. Medarbejdere kan dog kun blive pålagt sanktioner, såfremt de er blevet skriftligt informeret om, at sådanne sanktioner kan blive anvendt. Ligeledes vil medarbejdere, der ikke opfylder oplysningspligten i forbindelse med resultatet af en positiv test, kunne pålægges ansættelsesretlige sanktioner.

 

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Med virkning fra den 23. november vil virksomheder kunne modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når COVID-19 tvinger medarbejderne til at blive hjemme.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er tirsdag den 23. november 2021 blevet enige om, at virksomheder igen kan søge sygedagpengerefusion for medarbejdere, der må blive hjemme, ikke er vaccinerede og er nære kontakter eller har syge, smittede eller hjemsendte børn.

I praksis vil regeringen og arbejdsmarkedets parter genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn, som det også tidligere har været brugt under Corona. Ordningerne kommer til at glæde både medarbejdere og selvstændige, men ikke de medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Ordningerne gælder i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Begge ordningerne kræver en lovændring, som regeringen vil forsøge at få hastebehandlet.

 

Coronapas ved julefrokosten

Ved de kommende julefrokoster kan virksomheder bede deres medarbejdere om at fremvise gyldigt coronapas som indgangsbillet for arrangementet. Dette kan kræves, hvis deltagelse i julefrokosten er frivilligt, og hvor medarbejdere, der ikke ønsker at opfylde kravet, har mulighed for at blive væk.

Deltagelse i en virksomheds julefrokost er ikke omfattet af den kommende lov om coronapas/test eller helbredsoplysningsloven. Dette er selvom deltagelse i arrangementet foregår f.eks. i virksomhedens lokaler eller virksomheden afholder omkostningerne hertil.

Medarbejdere deltager frivilligt i deres virksomheds julefrokost, og der er derfor ikke tale om lønnet arbejde, selvom arrangementet kan overlappe med den normale arbejdstid. Virksomheden kan derimod som arrangør for eksempel stille krav om, at det er en betingelse for at deltage i julefrokosten, at de medarbejdere, som vil deltage, har en negativ test for COVID-19 eller foreviser gyldigt coronapas.

Hvis julefrokosten bliver afholdt på for eksempel en restaurant m.v., gælder naturligvis restaurantens krav for adgang.

 

 

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)