Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

Højesteret har mandag den 2. maj 2022 afsagt dom vedrørende en provisionslønnet tandplejers krav på løn i forbindelse med hjemsendelse under covid-19-pandemien. En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Trepartsaftalen blev efterfølgende udmøntet […]

Arbejdsgiver berettiget til at tilbageholde løn og bortvise medarbejder

Højesteret har den 10. august 2021 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en arbejdsgiver var berettiget til at tilbageholde løn og derefter bortvise en medarbejder, som nægtede at deltage i en samtale med henblik på at udarbejde en mulighedserklæring. Højesteret fandt, at medarbejderens udeblivelse fra mulighedssamtalen udgjorde grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket berettigede arbejdsgiver […]

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)