Artikel

Varsling af ferie og meddelelse om indefrosne feriepenge

Det er tid til at varsle ferieafholdelse mellem jul og nytår. Varslingen skal ske senest den 24. november 2021.  

Medarbejdere har ret til at holde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (hovedferien) i perioden fra 1. maj til 30 september. Hovedferien skal varsles med tre måneder. Ferie, der ikke er hovedferie, betegnes som øvrig ferie. Øvrig ferie skal varsles minimum 1 måned før ferien begynder. Hvis virksomheden ønsker at varsle ferie i perioden 24. december 2021 til 2. januar 2022, skal ferievarslingen derfor meddeles senest 24. november 2021.

Særlige regler når virksomheden holder ferielukket

Når virksomheden holder ferielukket, skal det så vildt muligt sikres, at medarbejderne har optjent betalt ferie til samtlige dage, hvor virksomheden er lukket. Hvis ikke medarbejderne har optjent ferie, skal medarbejderen have løn for de pågældende feriedage. Det er nemlig arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne har nok ferie til ferielukningen. Lønnen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til ferielukningen, ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder ferielukket, skal virksomheden give feriebetalingen på forskud, mod at virksomheden modregner i den efterfølgende optjening af betalt ferie

Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen og medarbejderen derfor ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder ferielukket, har medarbejderen ikke krav på løn under ferielukningen. Det kan dog aftales, at medarbejderen får feriebetalingen på forskud, mod at virksomheden modregner i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Indefrosne feriepenge

Som en del af overgangen til samtidighedsferie, blev det bestemt, at den ferie der blev optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, ikke kan afholdes, men derimod skal udbetales til medarbejderne. Oprindeligt var det hensigten, at den enkelte lønmodtager først kunne få beløbet udbetalt, når medarbejderen opnåede pensionsalderen eller forlod arbejdsmarkedet. Efterfølgende blev det muligt at få pengene udbetalt tidligere med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

De feriemidler, som blev opsparet i indefrysningsperiode, kunne virksomhederne vælge at beholde og dermed opnå en likviditetsmæssig fordel mod at betale en årlig indeksering af feriemidlerne. Dette valg skulle virksomheden træffe inden den 31. december 2020.

Hvis virksomheden har valgt at beholde feriemidlerne fra indefrysningsperiode, skal det senest den 19. november 2021 bekræftes over for fonden, om virksomheden fortsat ønsker at beholde feriemidlerne. Hvis ikke fonden modtager bekræftelsen senest den 19. november 2021, forfalder hele beløbet til betaling.

Mange virksomheder mangler stadig at sende meddelelse til fonden

Fonden for lønmodtagernes feriemidler har oplyst, at mange virksomheder, som har valgt at beholde feriemidlerne i virksomheden, mangler at bekræfte dette over for fonden. Den oprindelige frist for at meddele dette til fonden var den 31. august 2021. Fonden har nu ekstraordinært forlænget fristen for i år til den 19. november 2021.

Hvis ikke fonden modtager bekræftelse på, at virksomheden fortsat ønsker at beholde feriemidlerne, vil fonden kræve hele beløbet indbetalt. Det er derfor vigtigt, at tjekke op på, om virksomheden har givet fonden meddelelse om, at I fortsat ønsker at beholde feriemidlerne.

Sådan meddeler I fonden, at I fortsat ønsker at beholde feriemidlerne for indefrysningsperioden

Virksomheden skal registrere valget om at beholde feriepengene under fanen ’Behold feriepenge’ i Lønmodtagernes Feriemidlers selvbetjening.

Ønsker I ikke længere at beholde feriemidler og dermed også undgå yderligere indeksering, kan det ligeledes ske via Virk feriemidler.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)