Lovforslag om ansættelsesbeviser og nye mindstekrav til arbejdsvilkår sendt i høring

Regeringen har i august 2022 sendt et lovforslag til høring, der vedrører udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt om medarbejderes ansættelsesvilkår samt en række nye mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 og vil erstatte den nuværende ansættelsesbevislov, hvis lovforslaget endeligt vedtages af Folketinget. Lovforslaget skal implementere Europa-Parlamentets og Rådets […]

Mette Klingsten ranket af Chambers Europe og Legal 500

Vi er glade for at kunne meddele, at Mette Klingsten igen er blevet ranket som en af ​​de førende personer inden for beskæftigelse i Danmark af Legal 500 EMEA 2022. Mette Klingsten er fremhævet på årets “leading individuals” liste sammen med 5 andre advokater. Legal 500 vurderer årligt advokatfirmaer i mere end 150 jurisdiktioner rundt […]

Ny lov vil forhindre screening af ansøgere på baggrund af alder ved rekruttering

Beskæftigelsesministeren har den 2. februar 2022 fremsat et lovforslag, der skal forhindre screening af ansøgere til ledige stillinger på baggrund af deres alder. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) indeholder allerede i dag forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder såvel i forbindelse med […]

Både krænkeren og den krænkede får en chance mere, når advokaten er med i #metoo-sager

Følgende artikel er oprindeligt publiceret i Berlingske den 17. oktober 2021 Inddragelsen af en ekstern advokat vil i mange tilfælde formentlig skabe større tryghed for parterne, end hvis undersøgelsen blev foretaget internt i virksomheden, skriver advokat Mette Klingsten, der har 20 år erfaring med ansættelses- og arbejdsret. Juraprofessor Mads Bryde Andersen har i et indlæg […]

Varsling af ferie og meddelelse om indefrosne feriepenge

Det er tid til at varsle ferieafholdelse mellem jul og nytår. Varslingen skal ske senest den 24. november 2021.   Medarbejdere har ret til at holde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (hovedferien) i perioden fra 1. maj til 30 september. Hovedferien skal varsles med tre måneder. Ferie, der ikke er hovedferie, betegnes som […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)