Nyheder

Bliv opdateret på de seneste juridiske begivenheder og udviklinger. Læs vores nyheder og udforsk vores events bestående af seminarer og konferencer. Du kan også se vores videoer, hvor vores eksperter deler viden og perspektiver. Vi leverer relevant information på forskellige medieplatforme, så du kan holde dig informeret og engageret i juridiske emner.

Nyheder

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt

Som virksomhed er det vigtigt at få planlagt ferien for medarbejderne, og det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne får holdt ferien. Ferieplanlægning består i at fordele ferie mellem medarbejdere uden at det går ud over virksomhedens drift, og samtidig i videst muligt omfang tilgodese medarbejdernes ønsker til ferieplanlægningen. Der gælder bestemte regler for […]
Læs mere

Covid-19: Udvidelse af hjælpepakker

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakkerne i forbindelse med Covid-19. Justeringerne består blandt andet i: Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned til og med d. 8. juli, ligesom mulighederne for at få kompensation udvides. Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned til […]
Læs mere

Mette Klingsten ranket som “leading individual” i Legal 500

Mette Klingsten er af Legal 500 blevet ranket som “leading individual” inden for ansættelses- og arbejdsret i Danmark. Legal 500 vurderer hvert år advokatfirmaer i mere end 150 jurisdiktioner i verden. Mette Klingsten er en af i alt 2 advokater på listen, som ikke er hjemmehørende i et af de 4 ”full service”-advokatfirmaer i Danmark. […]
Læs mere

Varsling af ferie i forbindelse med Covid-19

Ferielovens almindelige varslingsregler kan i visse tilfælde fraviges. For virksomheder, der oplever akut ordrenedgang, arbejdsmangel og lignende som følge af covid-19, kan det derfor være relevant at overveje at benytte adgangen til at varsle ferie med forkortet varsel. Det følger af ferielovens § 15, stk. 2, at arbejdsgiveren senest skal give medarbejderne meddelelse om afholdelse […]
Læs mere

Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdsplader med henblik på genåbning af Danmark

Erhvervsstyrelsen har den 8. april 2020 udarbejdet retningslinjer for en gradvis genåbning af kontorarbejdspladser efter påske, således at risikoen for smittespredning minimeres. Fra og med den 14. april 2020 kan medarbejdere i private virksomheder igen i møde fysisk på arbejde, forudsat at det sker fuldt forsvarligt. En sådan fysisk genåbning af arbejdspladsen er især relevant […]
Læs mere

Ny lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19

Folketinget har den 2. april vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19. Loven giver mulighed for, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Med den nye lov er der givet mulighed for, […]
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)