Forlængelse af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er ved en trepartsaftale af 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til de skærpede restriktioner ophører. Foreløbigt er de skærpede restriktioner forlænget fra den 18. januar 2021 til den 7. februar 2021. Med forlængelsen af lønkompensationsordningen stilles der nu igen mulighed for, at pålægge medarbejderne at afholde […]

Covid-19 restriktionerne forlænges

På et pressemøde den 29. december 2020 oplyste Statsministeren at de restriktioner, der blev indført tidligere i december, forlænges frem til 17. januar 2021. Samtidig er kompensationspakkerne også forlænget til samme dato. De restriktioner, der blev indført tidligere i december, og som skulle udløbe den 3. januar 2021 er foreløbigt blevet forlænget til den 17. […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)