Covid-19 restriktionerne forlænges

På et pressemøde den 29. december 2020 oplyste Statsministeren at de restriktioner, der blev indført tidligere i december, forlænges frem til 17. januar 2021. Samtidig er kompensationspakkerne også forlænget til samme dato.

De restriktioner, der blev indført tidligere i december, og som skulle udløbe den 3. januar 2021 er foreløbigt blevet forlænget til den 17. januar 2021. Det indebærer blandt andet, at restauranter, cafeer, hoteller, kultur- og fritidstilbud, liberale erhverv og store dele af detailhandlen fortsat skal holde lukket.

Kompensationsordningen for faste omkostninger som fx husleje og renteomkostninger, der blev genindført for alle virksomheder tidligere i december, og som gælder for virksomheder, der forventer en omsætningsnedgang på minimum 30 pct., forlænges samtidig i en tilsvarende periode. Omsætningsnedgangen i restriktionsperioden skal ses i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år. Der vil blive foretaget efterkontrol.

Også lønkompensationsordningen fortsætter frem til den 17. januar 2021.

Det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen (og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra). Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Det er endnu ikke muligt at ansøge om lønkompensation for den forlængede periode. For så vidt angår kompensation for faste omkostninger er det endnu ikke muligt at søge for perioden frem til 3. januar 2021 heller.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen eller andre hjælpepakker er du velkommen til at kontakte Mette Klingsten Advokatfirma.