Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

Højesteret har mandag den 2. maj 2022 afsagt dom vedrørende en provisionslønnet tandplejers krav på løn i forbindelse med hjemsendelse under covid-19-pandemien. En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Trepartsaftalen blev efterfølgende udmøntet […]

Forlængelse af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er ved en trepartsaftale af 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til de skærpede restriktioner ophører. Foreløbigt er de skærpede restriktioner forlænget fra den 18. januar 2021 til den 7. februar 2021. Med forlængelsen af lønkompensationsordningen stilles der nu igen mulighed for, at pålægge medarbejderne at afholde […]

FAQ om lønkompensationsordningen

Lønkompensationsordningen sikrer virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, ret til midlertidig lønkompensation fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Nedenfor er samlet en række af de […]

COVID-19: Aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for medarbejdere, der risikerer opsigelse på grund af den ekstraordinære situation med COVID-19.  Aftalen giver virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, ret til delvis refusion for afholdte […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)