Artikel

Aftaler om lønnedgang

Udbruddet af COVID-19 i Danmark har medført, at mange virksomheder må opsige medarbejdere. Som et alternativ til opsigelser kan virksomheden dog også overveje, om der er villighed blandt funktionærerne til at indgå en aftale om lønnedgang – eventuelt blot for en periode.

Det er muligt for virksomheden at varsle en nedgang i løn overfor funktionærer. En lønnedgang er imidlertid en væsentlig vilkårsændring og sådanne skal altid varsles med funktionærens individuelle opsigelsesvarsel. Derfor vil denne mulighed kun sjældent være relevant for virksomheder, der står over for akutte udfordringer på grund af COVID-19.

Et alternativ til at varsle lønnedgang over for funktionærerne er, at virksomheden indgår en frivillig aftale med funktionærerne. Hvis der indgås aftale om en lønnedgang, vil aftalen kunne træde i kraft med det samme, eller med det varsel, som virksomheden og funktionærerne aftaler.

Udgangspunktet for aftaler om lønnedgang er, at der er aftalefrihed. En aftale om lønnedgang kan derfor indgås med alle funktionærer i virksomheden, men den kan også indgås med en del af virksomhedens funktionærer eller blot en enkelt. Der er på samme måde aftalefrihed i forhold til om aftalen skal være tidsbegrænset eller ej. Det vil i de fleste tilfælde være nemmere at indgå en aftale om lønnedgang, hvis alle stilles lige, og aftalen er tidsbegrænset, ligesom det kan være nemmere at indgå en aftale om lønnedgang, hvis den kombineres med en aftale om reduceret arbejdstid.

Hvis funktionærerne er dækket af overenskomst, vil mulighederne for at indgå aftale om lønnedgang afhænge af overenskomsten. Hvis overenskomsten indeholder regler om lønsatser, vil satserne som udgangspunkt ikke kunne fraviges, medmindre der indgås aftale efter overenskomstens eventuelle regler herom.

Virksomheder kan ikke på samme måde indgå frivillige aftaler med timelønnede om lønnedgang, hvis de er omfattet af en overenskomst. Det vil i sådanne tilfælde afhænge af overenskomsten og eventuelle lokalaftaler, om der er mulighed for at reducere lønomkostningerne.

Det bør allerede inden der søges indgået en aftale om lønnedgang med funktionærer undersøges, hvilke funktionærer der bedst ville kunne undværes, hvis det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale. På den måde vil virksomheden minimere risikoen for, at eventuelle opsigelser, vil blive vurderet til at være usaglige, eller i strid med kravene i deltidsloven om, at en opsigelse ikke må være begrundet i en afvisning af at arbejde på deltid, hvis det ikke lykkes at indgå en aftale.

Der vil skulle udarbejdes et tillæg til funktionærens ansættelseskontrakt, hvoraf den frivillige aftale om lønnedgang – og eventuelt den nedsatte arbejdstid – skal fremgå.

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma, hvis du overvejer at indgå frivillige aftaler med funktionærerne om lønnedgang. Mette Klingsten Advokatfirma kan kontaktes på e-mail mk@mkalw.dk og mb@mklaw.dk eller telefon 31440100 og 31440102.

Vi opdaterer også løbede vores hjemmeside www.mklaw.dk med de seneste nyheder om COVID-19.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)