Artikel

Arbejdsgivere kan indbetale indefrosne feriepenge fra den 1. februar 2021

Fra den 1. februar 2021 kan arbejdsgivere frivilligt betale de indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler). Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvalter de feriepenge, der blev optjent i overgangsåret inden den nye ferielov.

Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Da der kun skal indberettes og indbetales feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, der vedrører overgangsåret, er det vigtigt at lønnen er blevet periodiseret korrekt. Fristen for at indberette feriepenge for perioden udløb den 31. december 2020, og alle virksomheder har fået besked herom i deres e-Boks. Det er dog fortsat muligt at efterindberette, fx hvis feriepenge af bonus ikke kunne opgøres inden den 31. december 2020.  Efterindberetning skal ske via eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Hvis arbejdsgiveren retter i indberetningerne eller foretager lovlige efterindberetninger efter den 1. februar 2021, får medarbejdere et brev om dette, og skal acceptere ændringerne, inden ændringerne slår igennem på de opsparede feriemidler.

De frivillige indbetalinger kan efter den 1. februar 2021 ske løbende. Det er muligt at indbetale for alle eller kun for nogle medarbejdere. Dette er virksomhedens valg. Virksomheden kan fx vælge at indbetale feriepengene for medarbejdere over en vis alder, fx 55 år og beholde feriepengene for resten af medarbejderne. Virksomheden kan også vælge at betale feriepengene for medarbejdere, der fratræder.

Indbetaling af de indefrosne feriemidler skal ske via en selvbetjeningsadgang på www.virk.dk/feriemidler.

Man kan logge på selvbetjeningsadgangen med NemID, hvor der vil være en fane for frivillig indbetaling. Her skal arbejdsgiveren blandt andet oplyse, hvilket beløb der indbetales.

I juli 2021 og hvert år fremover vil arbejdsgivere én gang årligt få en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler på de indefrosne feriemidler, som lovpligtigt skal betales. Opkrævningen består af feriemidler for medarbejdere, der har ret til at få udbetalt feriepenge, for eksempel medarbejdere der er nået folkepensionsalderen, eller som har forladt det danske arbejdsmarked. I samme forbindelse vil arbejdsgivere også få besked om, hvordan der skal forholdes hvis arbejdsgiveren fortsat ønsker at beholde de resterende feriemidler i virksomheden, og hvordan arbejdsgiveren giver besked om dette.

Indefrosne feriemidler, som arbejdsgiveren har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler, forrentes (indekseres) fra den 1. september 2020, uanset hvornår fonden modtager indberetningen og indbetalingen. Beregningen af det indexerede beløb sker første gang den 31. maj 2021. Derefter beregnes indekseringen hver år inden udgangen af juli måned. Lønmodtagernes Feriemidler sender nærmere information om dette.

Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at beholde de indefrosne feriemidler og vil undgå at indeksere dem, skal feriepengene indbetales til Lønmodtagerens Feriemidler. Det vil sige, at hvis de indefrosne feriemidler indbetales den 1. april 2021, beregnes indexeringen fra den 1. september 2020 til og med den 1. april 2021.

Et politisk flertal indgik den 15. juni 2020 en aftale om fremrykning af udbetaling af de indefrosne feriemidler, og loven blev vedtaget den 17. august 2020. Mange medarbejdere har derfor allerede fået udbetalt en del af de indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til tre ugers ferie. Fra marts 2021 vil det blive muligt for medarbejdere at få de sidste to ugers indefrosne feriemidler udbetalt.

Arbejdsgivers pligt til indberetning og opgørelse af tilgodehavende feriemidler ændres ikke som følge af loven. Arbejdsgiverne kan forsat vælge, hvorvidt værdien af de optjente feriemidler beholdes i virksomheden indtil medarbejderen når folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet, eller om de optjente feriemidler indbetales til fonden inden.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)