Forfatter: Julie Kristensen

Medlemmerne af Ellint har udarbejdet en oversigt over EU’s Whistleblowerdirektivs implementering i en række lande, navnlig: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Polen, Rumænien og Spanien. Derudover har Ellint også set på den nuværende beskyttelse af whistleblowers i UK, Kina and Schweiz.

Oversigten giver svar på de…

Læs mere

Facebook giver lige som andre sociale medier virksomheder mulighed for at målrette deres annoncer mod Facebookbrugere med fx en bestemt alder eller med et bestemt køn. To afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at virksomheder skal være varsomme med at anvende sådanne målrettede annoncer ved jobopslag på sociale medier.

I de…

Læs mere

Fra den 1. februar 2021 kan arbejdsgivere frivilligt betale de indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler). Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvalter de feriepenge, der blev optjent i overgangsåret…

Læs mere

Journalist og kommunikationsrådgiver Vibeke Hartkorn, Managing Partner i konsulenthuset www.navigatemetoo.dk interviewer Mette Klingsten om MeToo.

Se interviewet her:

Hvordan forebygger vi?

Hvilken lovgivning eksisterer og er på vej?

Hvilken udvikling er der sket inden for MeToo agendaen?

Hvilken proces går parterne i en MeToo sag igennem?

 

 

Læs mere

Et bredt politisk flertal indgik den 2. december 2020 en aftale om fremrykning af udbetaling af de sidste indefrosne feriemidler. Aftalen er en del af en samlet pakke af initiativer, der bl.a. skal bidrage til at stimulere privatforbruget i et samfund der fortsat er præget af begrænsninger på…

Læs mere

Arbejdsgivere skal hvert år indberette ikke afholdte feriedage og indbetale feriepenge vedrørende ikke afviklet ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond. Indberetningen er arbejdsgiverens dokumentation for, at arbejdsgiveren har gjort ferieregnskabet op for både timelønnede medarbejdere, fratrådte funktionærer og månedslønnede medarbejdere i fortsat beskæftigelse, der har ferie med løn.

Ferieloven indeholder et…

Læs mere

Regeringen præsenterede den 6. oktober 2020 lovprogrammet for folketingsåret 2020/2021. Inden for beskæftigelsesområdet omfatter lovprogrammet blandt andet ændring af lov om social pension, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om arbejdsmiljø, der har til formål at indføre regler til forbedret beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Du kan få det…

Læs mere

Et bredt politisk flertal indgik den 15. juni 2020 en aftale om fremrykning af udbetaling af de indefrosne feriemidler. Lovforslaget blev vedtaget den 17. august.

Formålet med loven og udbetalingen af de indefrosne feriemidler er at få sat gang i økonomien. Der vil være tale om feriemidler optjent i…

Læs mere