Artikel

Jobannoncer på Facebook

Facebook giver lige som andre sociale medier virksomheder mulighed for at målrette deres annoncer mod Facebookbrugere med fx en bestemt alder eller med et bestemt køn. To afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at virksomheder skal være varsomme med at anvende sådanne målrettede annoncer ved jobopslag på sociale medier.

I de to sager havde virksomheder målrettet deres jobannoncer mod personer med et bestemt køn eller en bestemt alder.

I den ene sag havde en virksomhed annonceret efter arbejdskraft på Facebook. Annoncen blev kun vist på de profiler, der tilførte mandlige Facebookbrugere mellem 20 og 43 år.

Virksomheden havde tillige annonceret jobbet på virksomhedens hjemmeside og Facebookside. Endvidere havde virksomheden opfordret Facebookbrugerne til at dele opslaget.

Det forhold at annoncen alene blev vist for mandlige Facebookbrugere mellem 20 og 43 år skabte en formodning for, at kvinder og personer uden for denne aldersgruppe ikke havde samme mulighed for at komme i betragtning til stillingerne. Der var herefter påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden handlede i strid med forbuddene mod direkte forskelsbehandling på grund af køn og alder.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen havde virksomheden herefter ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

I den anden sag, havde en virksomhed annonceret efter arbejdskraft på Facebook, der kun blev vist på de profiler, der tilhørte Facebookbrugere mellem 20 og 50 år.

Virksomheden havde tillige annonceret jobbet via andre kanaler, herunder på virksomhedens hjemmeside og LinkedIn. Endvidere havde virksomheden opfordret Facebookbrugerne til at dele jobopslaget.

Det forhold, at annoncen alene blev vist til Facebookbrugere mellem 20 og 50 år skabte en formodning for, at personer uden for denne aldersgruppe ikke havde samme mulighed for at komme i betragtning til stillingen. Der var herefter påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden handlede i strid med forbuddet mod direkte forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet lagde til grund, at virksomheden annoncerede stillingen bredt, at virksomheden opfordrede Facebookbrugere til at dele opslaget, og at virksomheden ansatte en ansøger, der var ældre end 50 år i stillingen. Efter en samlet vurdering havde virksomheden under disse konkrete omstændigheder løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Som sagerne viser, er det vigtigt, at virksomheden ikke fremhæver kendetegn såsom alder, køn, race eller lignende i et jobopslag. Det gælder også de kriterier, der anvendes for visning af jobannoncer på sociale medier.

 

Andre nyheder

Ferie i forbindelse med forårets helligdage

Mange medarbejdere ønsker at holde ferie i forbindelse med forårets helligdage, f.eks. hen over påsken. Det kan også være, at din virksomhed har et ønske om at varsle ferie. Der er i den forbindelse nogle ting, du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.
Læs mere

Virksomhedsoverdragelse og tillidsrepræsentanter

Højesteret har fastslået, at en tillidsrepræsentant hverken beholdt sin funktion eller beskyttelse ved en virksomhedsoverdragelse, da køberen frasagde sig sælgers overenskomst.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)