Artikel

Jobannoncer på Facebook

Facebook giver lige som andre sociale medier virksomheder mulighed for at målrette deres annoncer mod Facebookbrugere med fx en bestemt alder eller med et bestemt køn. To afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at virksomheder skal være varsomme med at anvende sådanne målrettede annoncer ved jobopslag på sociale medier.

I de to sager havde virksomheder målrettet deres jobannoncer mod personer med et bestemt køn eller en bestemt alder.

I den ene sag havde en virksomhed annonceret efter arbejdskraft på Facebook. Annoncen blev kun vist på de profiler, der tilførte mandlige Facebookbrugere mellem 20 og 43 år.

Virksomheden havde tillige annonceret jobbet på virksomhedens hjemmeside og Facebookside. Endvidere havde virksomheden opfordret Facebookbrugerne til at dele opslaget.

Det forhold at annoncen alene blev vist for mandlige Facebookbrugere mellem 20 og 43 år skabte en formodning for, at kvinder og personer uden for denne aldersgruppe ikke havde samme mulighed for at komme i betragtning til stillingerne. Der var herefter påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden handlede i strid med forbuddene mod direkte forskelsbehandling på grund af køn og alder.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen havde virksomheden herefter ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

I den anden sag, havde en virksomhed annonceret efter arbejdskraft på Facebook, der kun blev vist på de profiler, der tilhørte Facebookbrugere mellem 20 og 50 år.

Virksomheden havde tillige annonceret jobbet via andre kanaler, herunder på virksomhedens hjemmeside og LinkedIn. Endvidere havde virksomheden opfordret Facebookbrugerne til at dele jobopslaget.

Det forhold, at annoncen alene blev vist til Facebookbrugere mellem 20 og 50 år skabte en formodning for, at personer uden for denne aldersgruppe ikke havde samme mulighed for at komme i betragtning til stillingen. Der var herefter påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden handlede i strid med forbuddet mod direkte forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet lagde til grund, at virksomheden annoncerede stillingen bredt, at virksomheden opfordrede Facebookbrugere til at dele opslaget, og at virksomheden ansatte en ansøger, der var ældre end 50 år i stillingen. Efter en samlet vurdering havde virksomheden under disse konkrete omstændigheder løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Som sagerne viser, er det vigtigt, at virksomheden ikke fremhæver kendetegn såsom alder, køn, race eller lignende i et jobopslag. Det gælder også de kriterier, der anvendes for visning af jobannoncer på sociale medier.

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)