DA og FH indgår aftale om løn under fravær efter barselsloven

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har indgået aftale om betaling under fravær efter barselsloven. Der er tale om en overgangsordning, som finder anvendelse på DA og FH’s overenskomster fra 1. juli 2022 og for børn der fødes den 2. august 2022 og senere.

Medarbejdere, der er omfattet af DA og FH’s overenskomster har i dag ret til betaling under fravær som følger:

Mor Graviditetsorlov 4 uger (før termin)
Barselsorlov 14 uger
Forældreorlov 5 uger
Far/medmor Fædreorlov 2 uger
Forældreorlov 8 uger

 

Herudover har én af forældrene ret til løn under forældreorlov i yderligere 3 uger, der kan fordeles mellem forældrene efter forældrenes valg.

Disse regler ændres med virkning for børn der fødes den 2. august 2022 eller senere. Efter den 2. august 2022 reduceres morens ret til betaling under barselsorlov fra 14 til uger. Moren får til gengæld øremærket løn under fravær (forældreorlov) i yderligere 4 uger, således at moren samlet har ret til løn under fravær (forældreorlov) i 9 uger mod de tidligere 5 uger. Moren har således ret til betaling under 10 ugers barselsorlov og 9 ugers fravær. Der sker ikke ændringer i farens ret til betaling under fravær efter barselsloven. Overgangsordningen ser således ud skematisk:

Mor Graviditetsorlov 4 uger (før termin)
Barselsorlov 10 uger
Forældreorlov 9 uger
Far/medmor Fædreorlov 2 uger
Forældreorlov 8 uger

For adoptanter ændres de nuværende uger med betaling, så der er ret til op til 10 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelse af barnet under forudsætning af, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion. De 4 overskydende uger med betaling ændres til 4 ugers betalingsret til mødre under forældreorlov.

Overgangsordningen har virkning for alle overenskomster indgået af FH’s medlemmer med DA’s medlemmer, hvor overenskomstparterne ikke har etableret egne overgangsordninger, for eksempel Horesta og Tekniq. Overgangsaftalen får ikke virkning for industriens overenskomster, herunder både industriens overenskomst og industriens funktionæroverenskomst. DI og CO-industri er i gang med at indgå en aftale om overgangsordning vedrørende industriens overenskomster. Aftalen er endnu ikke endeligt på plads.

Det er vores vurdering, at overenskomsternes betalingsvilkår under fravær efter barselsloven muligt vil blive ændret yderligere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2023, da overgangsordningen ikke tager højde for, at det med de ændrede regler i barselsloven måske ikke længere er muligt at forskelsbehandle forældrene i forhold til betaling under fravær/forældreorlov. Sidstnævnte beror på en fortolkning af graviditetsdirektivet.