Artikel

Ferielovsudvalget har afsluttet deres arbejde med den nye ferielov

Ferielovsudvalget har nu præsenteret deres forslag til en ny ferielov for beskæftigelsesministeren.

Ferielovsudvalget blev nedsat i 2015 blandt andet på baggrund af EU-Kommissionens vurdering af, at den danske ferielovs regler om forskudt ferie er i strid med EU-retten.

Ferielovsudvalget lægger derfor blandt andet op til, at nyansatte har ret til betalt ferie allerede det første år på arbejdsmarkedet. Der lægges således op til, at optjeningsåret og afviklingsåret bliver sammenfaldende, så lønmodtagere optjener og afvikler ferie på samme tid.

I dag foregår det sådan, at ferien optjenes i kalender og afholdes fra 1. maj året efter, hvilket for nyansatte indebærer, at de – hvis de ikke har ferie med fra en tidligere arbejdsplads – kan risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de har ret til at holde betalt ferie.

Lønmodtagerne vil fortsat have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Til gengæld ændres perioderne, så ferie optjenes i perioden 1. september til 31. august og afholdes samme år fra og med 1. september og frem til 31. december året efter. Forlængelsen på fire måneder i afholdelsesperioden giver mulighed for øget fleksibilitet i forbindelse med ferieafholdelse.

Af hensyn til de kollektive overenskomster er der lagt op til en ikrafttrædelsesdato for den nye ferielov den 1. september 2020, så der bliver tid til at forhandle de nødvendige tilpasninger af overenskomsterne på plads, og det forventes, at der i perioden indtil da indføres en overgangsordning.

Lovforslaget skal nu forhandles i Folketinget, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har meldt ud, at han håber lovarbejdet kan være færdiggjort inden årets udløb.

I behøver derfor ikke foretage jer noget i forhold til jeres feriepolitik på dette tidspunkt. Vi orienterer løbende om status.

Andre nyheder

Webinar om arbejdstidsregistrering – 26. februar 2024 kl. 10:00 – 10:45

På webinaret kommer vi ind på hvordan ændringerne i arbejdstidsloven påvirker arbejdsgiverne i praksis og giver råd til den konkrete håndtering af loven.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)