Artikel

Ferielovsudvalget har afsluttet deres arbejde med den nye ferielov

Ferielovsudvalget har nu præsenteret deres forslag til en ny ferielov for beskæftigelsesministeren.

Ferielovsudvalget blev nedsat i 2015 blandt andet på baggrund af EU-Kommissionens vurdering af, at den danske ferielovs regler om forskudt ferie er i strid med EU-retten.

Ferielovsudvalget lægger derfor blandt andet op til, at nyansatte har ret til betalt ferie allerede det første år på arbejdsmarkedet. Der lægges således op til, at optjeningsåret og afviklingsåret bliver sammenfaldende, så lønmodtagere optjener og afvikler ferie på samme tid.

I dag foregår det sådan, at ferien optjenes i kalender og afholdes fra 1. maj året efter, hvilket for nyansatte indebærer, at de – hvis de ikke har ferie med fra en tidligere arbejdsplads – kan risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de har ret til at holde betalt ferie.

Lønmodtagerne vil fortsat have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Til gengæld ændres perioderne, så ferie optjenes i perioden 1. september til 31. august og afholdes samme år fra og med 1. september og frem til 31. december året efter. Forlængelsen på fire måneder i afholdelsesperioden giver mulighed for øget fleksibilitet i forbindelse med ferieafholdelse.

Af hensyn til de kollektive overenskomster er der lagt op til en ikrafttrædelsesdato for den nye ferielov den 1. september 2020, så der bliver tid til at forhandle de nødvendige tilpasninger af overenskomsterne på plads, og det forventes, at der i perioden indtil da indføres en overgangsordning.

Lovforslaget skal nu forhandles i Folketinget, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har meldt ud, at han håber lovarbejdet kan være færdiggjort inden årets udløb.

I behøver derfor ikke foretage jer noget i forhold til jeres feriepolitik på dette tidspunkt. Vi orienterer løbende om status.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)